Nodaļu un Nozaru darbs

Nodaļu un nozaru aktivitātes un pienākumi:

 • Paskaidrot LBLA mērķus un uzdevumus;
 • Runāt ar biedriem, paskaidrot nezināmo, uzklausīt jautājumus un virzīt tos tālāk apspriešanai asociācijas padomē vai citur risinājumu iegūšanai. Ziņot par pamanītajām neatbilstībām bioloģiskajā lauksaimniecībā LBLA padomei vai sertifikācijas institūcijām.
 • Veicināt LBLA nodaļas biedru zināšanu paplašināšanu, veicinot attiecīgo mācību kursu organizēšanu, LBLA sagatavoto mācību līdzekļu un informatīvo materiālu izplatīšanu biedru vidū.
 • Rosināt biedrus savstarpēju kontaktu veidošanai, pieredzes apmaiņai, veidot attiecības un sadarboties ar citām ar BLS saistītām institūcijām.
 • Sadarboties ar vietējo presi, ar biļetena izdevēju utml., informējot citus bioloģiskos lauksaimniekus un sabiedrību par interesantām norisēm, pieredzi, panākumiem bioloģisko lauksaimnieku lokā.
 • Sadarboties ar savas nozares asociāciju vai biedrību pārstāvjiem nozarei būtisku jautājumu risināšanai.
 • Piedalīties nozarei svarīgu likumdošanas projektu izskatīšanā; ierosinājumu, jautājumu un komentāru sagatavošanā un saskaņošanā ar ZM atbilstošā departamenta pārstāvjiem.
 • Uz praktiskajā darbā gūtās pieredzes pamata sniegt konsultācijas bioloģiskajā lauksaimniecībā strādājošiem

LBLA padomes locekļi un nodaļu vadītāji:

LBLA padomes locekļi un nozaru vadītāji:

 • Graudkopība – Ainārs Spridzāns, e-pasts: laucieneszemes@inbox.lv
 • Piena lopkopība – Jānis Miezītis, e-pasts: siabormani@inbox.lv
 • Ārstniecības augi, garšaugi – Brigita Lūkina, e-pasts: laukuteja@inbox.lv
 • Augļkopība – Gints Strazdiņš, e-pasts: zskurpnieki@inbox.lv
 • Dārzeņkopība – Jānis Gavars, e-pasts: zs.mazie.gavari@gmail.com
 • Biškopība – Jānis Sietiņsons, e-pasts: mellifera@intercom.lv
 • Gaļas lopkopība – Rihards Valtenbergs, e-pasts: zsvalti@inbox.lv
 • Kooperācija - Ēriks Grīnbergs, e-pasts: grinbergs.eriks@gmail.com
 • Kazkopība - Liāna Apine, e-pasts: l.apine@inbox.lv
 • Vide – Andrejs Briedis, e-pasts: andrejs@priezukalns.lv
 • Putnkopība – Liene Kalnciema, e-pasts: liene@karotites.lv

Comments are closed.