Nodaļu un Nozaru darbs

Nodaļu un nozaru aktivitātes un pienākumi:

 • Paskaidrot LBLA mērķus un uzdevumus;
 • Runāt ar biedriem, paskaidrot nezināmo, uzklausīt jautājumus un virzīt tos tālāk apspriešanai asociācijas padomē vai citur risinājumu iegūšanai. Ziņot par pamanītajām neatbilstībām bioloģiskajā lauksaimniecībā LBLA padomei vai sertifikācijas institūcijām.
 • Veicināt LBLA nodaļas biedru zināšanu paplašināšanu, veicinot attiecīgo mācību kursu organizēšanu, LBLA sagatavoto mācību līdzekļu un informatīvo materiālu izplatīšanu biedru vidū.
 • Rosināt biedrus savstarpēju kontaktu veidošanai, pieredzes apmaiņai, veidot attiecības un sadarboties ar citām ar BLS saistītām institūcijām.
 • Sadarboties ar vietējo presi, ar biļetena izdevēju utml., informējot citus bioloģiskos lauksaimniekus un sabiedrību par interesantām norisēm, pieredzi, panākumiem bioloģisko lauksaimnieku lokā.
 • Sadarboties ar savas nozares asociāciju vai biedrību pārstāvjiem nozarei būtisku jautājumu risināšanai.
 • Piedalīties nozarei svarīgu likumdošanas projektu izskatīšanā; ierosinājumu, jautājumu un komentāru sagatavošanā un saskaņošanā ar ZM atbilstošā departamenta pārstāvjiem.
 • Uz praktiskajā darbā gūtās pieredzes pamata sniegt konsultācijas bioloģiskajā lauksaimniecībā strādājošiem

LBLA padomes locekļi un nodaļu vadītāji:

 • VIDZEME: Diāna Krogzeme, Aija Ošāne, Andris Ansons
 • LATGALE: Guntis Trukšāns, Gustavs Norkārklis
 • SĒLIJA: Kaspars Ādams
 • KURZEME: Silvija Penkule
 • ZEMGALE: Ģirts Romanovskis
 • PIERĪGA: Ieva Spriža

LBLA padomes locekļi un nozaru vadītāji:

 • Izglītība zinātne: Jānis Keterliņš, Dzidra Kreišmane
 • Graudkopība: Aija Ošāne, Arnis Gutāns
 • Piena lopkopība: Raitis Bāliņš
 • Ārstniecības augi, garšaugi: Līga Lieplapa
 • Augļkopība: Ieva Spriža, Diāna Krogzeme
 • Dārzeņkopība: Lāsma Jefimova
 • Biškopība: Jānis Sietiņsons, Andrejs Briedis
 • Sēklkopība: Jānis Sietiņsons
 • Gaļas lopkopība: Aija Ošāne, Varis Juškevics
 • Kooperācija: Gundars Kārkliņš, Māris Mickēvičs
 • Kazkopība: Aija Rence, Līga Marcinkoniene
 • Vide: Andrejs Briedis, Dace Kalniņa
 • Putnkopība: Brigita Savina
 • Zivsaimniecība: Rihards Valtenbergs
 • Aitkopība: Dmitrijs Bortņikovs
 • Sertifikācija un kontrole: Juris Grīnfelds, Dzintars Vīņauds, Ieva Lāce
 • Pārstrāde: Ieva Spriža
 • Tirdzniecība: Enno Ence

Comments are closed.