Nodaļu un Nozaru darbs

Nodaļu un nozaru aktivitātes un pienākumi:

  • Paskaidrot LBLA mērķus un uzdevumus;
  • Runāt ar biedriem, paskaidrot nezināmo, uzklausīt jautājumus un virzīt tos tālāk apspriešanai asociācijas padomē vai citur risinājumu iegūšanai. Ziņot par pamanītajām neatbilstībām bioloģiskajā lauksaimniecībā LBLA padomei vai sertifikācijas institūcijām.
  • Veicināt LBLA nodaļas biedru zināšanu paplašināšanu, veicinot attiecīgo mācību kursu organizēšanu, LBLA sagatavoto mācību līdzekļu un informatīvo materiālu izplatīšanu biedru vidū.
  • Rosināt biedrus savstarpēju kontaktu veidošanai, pieredzes apmaiņai, veidot attiecības un sadarboties ar citām ar BLS saistītām institūcijām.
  • Sadarboties ar vietējo presi, ar biļetena izdevēju utml., informējot citus bioloģiskos lauksaimniekus un sabiedrību par interesantām norisēm, pieredzi, panākumiem bioloģisko lauksaimnieku lokā.
  • Sadarboties ar savas nozares asociāciju vai biedrību pārstāvjiem nozarei būtisku jautājumu risināšanai.
  • Piedalīties nozarei svarīgu likumdošanas projektu izskatīšanā; ierosinājumu, jautājumu un komentāru sagatavošanā un saskaņošanā ar ZM atbilstošā departamenta pārstāvjiem.
  • Uz praktiskajā darbā gūtās pieredzes pamata sniegt konsultācijas bioloģiskajā lauksaimniecībā strādājošiem

LBLA padomes locekļi un nodaļu vadītāji:

LBLA padomes locekļi un nozaru vadītāji:

Comments are closed.