Latvijas Ekoprodukts

eko“Latvijas Ekoprodukts”preču zīme

Preču zīme “Latvijas Ekoprodukts” pieder biedrībai “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA). Preču zīme ir piereģistrēta Latvijas Republikas patentu valdē.

Par preču zīmes lietotāju var kļūt bioloģiskās lauku saimniecības un uzņēmumi, kuriem ir izdots sertifikāts par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām. Latvijā ir divas sertifikācijas institūcijas, kas izsniedz bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu- biedrība “Vides kvalitāte” un Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”.

Papildus ir jānoslēdz līgums ar LBLA par preču zīmes lietošanu un jāiepazīstas ar preču zīmes lietošanas nosacījumiem un korporatīvo stila grāmatu.

Comments are closed.