Pircējiem

Bioloģiskā lauksaimniecība ir lauksaimniecības sistēma, kas tiecas apgādāt patērētāju ar svaigu, garšīgu un īstu pārtiku, respektējot dabiskās ekosistēmas.

Pamatuzdevumi:

  • Nodrošināt ilgspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu (nevis maksimālas ražas ieguvi), vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu);
  • Nodrošināt mājdzīvnieku turēšanu pēc iespējas atbilstoši to dabiskajām prasībām (kustības, gaiss, gaisma, tīrs ūdens, dabiska barības uzņemšana ganībās u.c.);
  • Bagātīgi izmantot tiešo saules enerģiju, bet taupīgi pārējos enerģijas avotus, kas tiek ņemti no zemes krājumiem, kā dažāda veida kurināmo, elektrību u.c.

Papilduzdevumi, ko risina Bioloģiskā lauksaimniecība:

  • Veselības aizsardzība – bioloģiski ražota pārtika uzlabo cilvēku veselību, samazina izdevumus valstij;
  • Ūdens un gaisa piesārņojuma samazināšana – ūdenī nenonāk pesticīdu un minerālmēslu atlikumi samazina izdevumus valstij par ūdens krātuvju attīrīšanu;
  • Rada vidi tūristu piesaistīšanai – palielina ienākumus valstij;
  • Iesaista ražošanas un izglītības sistēmās arī nelielās zemnieku saimniecības, tā mazinot bezdarbu un lauku iedzīvotāju sociālās atstumtības sajūtu.

Comments are closed.