10.01.2014. sāksies kursi “Atgremotājdzīvnieku pārraudzības darba nodrošināšana kvalitatīvu liemeņu un gaļas ieguvei”

Liemeņu un gaļas kvalitāte. Ciltsdarbs, tā nozīme kvalitatīvu ganāmpulku izveidē. Pārraudzības darba nozīme aitu ganāmpulku izkopšanā. Pārraudzības darba nozīme kazu ganāmpulku izkopšanā. Pārraudzības darba nozīme zīdītājgovju ganāmpulku izkopšanā. Ganāmpulku reģistra uzturēšana. Ganāmpulku reģistra dokumentu sagatavošana un iesūtīšana LDC. Barības vielu vajadzība atgremotājdzīvniekiem. Barības vajadzības plānošanas pamatprincipi un labturības prasības zīdītājgovīm. Barības devu sastādīšana un analīze. Zīdītājgovju ēdināšanas nodrošinājuma analīze saimniecības apstākļos. Zīdītājgovju turēšanas tehnoloģijas vērtējums saimniecībā. Barības vajadzības plānošanas pamatprincipi un labturības prasības kazām. Barības devu sastādīšana un analīze. Kazu barošanas vērtējums saimniecībā. Kazu turēšanas tehnoloģijas vērtējums saimniecībā. Barības vajadzības plānošanas pamatprincipi un labturības prasības aitām. Barības devu sastādīšana un analīze. Aitu barošanas un turēšanas tehnoloģiju vērtējums saimniecībā.

Lektori: E. Aplociņa, I. Eihvalde, D. Kairiša, D. Bārzdiņa, R. Guseva.
Personas līdzfinansējums: 25.00 LVL / 35.57 EUR.
Kursu norises datumi: 10.01.2014, 11.01.2014, 17.01.2014, 18.01.2014.
Kontaktpersona: Antra Bērziņa, LLU Mūžizglītības centra tālākizglītības speciāliste, tālr. 29171112; 63005715

Informējam, ka semināra norises dienā pieteikumi netiek pieņemti.

Comments are closed.