191 miljons eiro lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanai Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām

574bec79130000d6053830912019. gada ES lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanas programmās galvenā uzmanība tiks pievērsta tirgiem, kuri atrodas ārpus ES un kuriem ir lielākais izaugsmes potenciāls.

 

Šī gada 14. novembrī Eiropas Komisija pieņēma veicināšanas politikas darba programmu 2019. gadam, kurā ES līdzfinansējumam atlasītajām programmām atvēlēti 191,6 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2018. gadu šī summa ir palielinājusies par 12,5 miljoniem eiro. 89 miljoni eiro tiks piešķirti kampaņām valstīs, kam ir augsti izaugsmes rādītāji, piemēram, Kanādā, Ķīnā, Kolumbijā, Japānā, Korejā, Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Daļu naudas atvēlēs konkrētu produktu, piemēram, galda olīvu, noieta veicināšanai.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Eiropa ir pasaulē vadošā kvalitatīvas pārtikas un dzērienu ražotāja. Priecājos, ka 2019. gadā liekot vēl lielāku uzsvaru uz noieta veicināšanas pasākumiem, mēs palielināsim izpratni par minēto faktu gan Eiropas Savienībā, gan trešās valstīs ar augstu izaugsmes potenciālu un tas dos labumu mūsu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Pateicoties ES tirdzniecības nolīgumu skaita pieaugumam, mūsu ražotājiem ir vairāk iespēju ieiet jaunos tirgos, un Komisija pilnībā atbalsta viņu produktu noieta veicināšanu un eksportu.”

Pašā Eiropas Savienībā galvenā uzmanība tiek pievērsta kampaņām, kas popularizē dažādas ES kvalitātes shēmas un marķējumus, to vidū aizsargātus cilmes vietas nosaukumus (ACVN), aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (AĢIN) un produktus ar garantētām tradicionālām īpatnībām (GTĪ), kā arī bioloģiskās lauksaimniecības produktus. Turklāt daļa finansējuma ir paredzēta konkrētiem sektoriem, piemēram, ilgtspējīgai rīsu ražošanai un augļu un dārzeņu sektoram. Pēdējais no minētajiem sektoriem tika īpaši izvēlēts, lai veicinātu veselīgus ēšanas paradumus ES patērētāju vidū.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par konkrētām kampaņām tiks publicēti 2019. gada janvārī. Priekšlikumus varēs iesniegt ļoti dažādas struktūras, piemēram, tirdzniecības organizācijas, ražotāju organizācijas un lauksaimniecības pārtikas produktu grupas, kas atbild par noieta veicināšanas pasākumiem.

 

 

 

 

Avots: Eiropas  Komisija

Comments are closed.