Zemkopības ministrija vēlas ievērojami samazināt zaļināšanas prasības

miglotajsCovid-19 aizsegā Zemkopības ministrija vēlas ievērojami samazināt jau tā pieticīgās zaļināšanas prasības un veicināt pesticīdu izmantošanu Latvijā, tādējādi negatīvi ietekmējot Eiropas Komisijas izvirzīto vides un klimata mērķu sasniegšanu.

Izmantojot ārkārtas situāciju, industriālo lauksaimnieku interesēs Zemkopības ministrija prasa atcelt prasību par 5% ekoloģiski nozīmīgu platību uzturēšanu (papuves, ainavas elementi, laukmalas un buferjoslas gar upēm un grāvjiem). Tāpat tiek prasīts atcelt aizliegumu lietot pesticīdus proteīnaugu sējumos ekoloģiski nozīmīgajās platībās.

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” uzskata, ka ārkārtas situācija nedrīkst kalpot par iemeslu, lai vēl vairāk stimulētu industriālās saimniecības un atkāptos no virzības uz dabai un cilvēkam draudzīgāku lauksaimniecības praksi. Zemkopības ministrijas centieni sniedz priekšrocības atsevišķai lauksaimnieku grupai, taču rada bažas par vides stāvokļa pasliktināšanos, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un sabiedrības veselības pasliktināšanos visā Latvijā.

Comments are closed.