Aicina piedalīties konkursā “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011”

Lauksaimnieki tiek aicināti pārstāvēt Latviju, piedaloties starptautiskā konkursā „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011” un pretendēt uz 10 000 eiro naudas balvu. Konkursa mērķis ir mudināt reģiona lauksaimniekus aktīvi iesaistīties Baltijas jūras eitrofikācijas problēmas risināšanā. Konkursu Latvijā rīko Pasaules Dabas Fonds kopā ar Swedbank un sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un izdevniecību Saimnieks.lv.
pdf
Konkurss, kas Baltijas jūras reģiona valstīs tiek organizēts jau trešo reizi, izceļ labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, veicina zināšanu un informācijas apriti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī sniedz pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus, kā saimniekot ilgtspējīgi. Konkurss ir starptautisks un tiek rīkots visās Baltijas jūras piekrastes valstīs. Konkursa gaitā katrā no deviņām valstīm tiks izvirzīts finālists, kas saņems titulu un naudas balvu 1000 eiro apmērā no Swedbank. Katras valsts uzvarētājs pārstāvēs valsti reģionālā līmenī un pretendēs uz naudas balvu no Swedbank – 10 000 eiro un titulu “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011”.
“Viens no risinājumiem Baltijas jūras problēmām ir ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstība,” norāda Pasaules Dabas Fonda Ūdens programmas vadītājs Ingus Purgalis. “Organizējot konkursu, mēs vēlamies parādīt, ka saimniekot Baltijas jūrai un citām ūdens ekosistēmām draudzīgi ir iespējams; ka šādi, labi piemēri atrodami ikvienā valstī. Līdzšinējā pieredze rāda, ka konkursa finālisti ir gan nelielas saimniecības, kas praktizē bioloģisko lauksaimniecību, gan lielas tradicionālās saimniecības, kas pielieto kādu īpašu metodi augu barības vielu noplūdes samazināšanai.”
Pasaules Dabas Fonds aicina pieteikties konkursam lauksaimniekus, lauksaimnieku organizācijas un apvienības kā arī citas ieinteresētās puses. Lai pieteiktos nepieciešams iepazīties ar konkursa nolikumu un aizpildīt pieteikuma anketu, kas atrodama Pasaules Dabas Fonda mājas lapā – www.pdf.lv vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapā www.llkc.lv. Pieteikumus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu [email protected] vai pa pastu uz Pasaules Dabas Fondu līdz š.g. 30.septembrim.
Baltijas jūra vēl joprojām ir viena no visapdraudētākajām jūrām pasaulē. Eitrofikācija, jeb pārmērīga ūdensaugu savairošanās, tiek uzskatīta par nozīmīgāko Baltijas jūras ekoloģisko problēmu. Tās cēlonis ir palielināta barības vielu – t.sk. fosfora un slāpekļa, nonākšana ūdens vidē. Baltijas jūras Vides aizsardzības komisijas (HELCOM) dati liecina, ka aptuveni 60% slāpekļa un 50% fosfora jūrā nonāk tieši no lauksaimnieciskās ražošanas.
Pagājušajā gadā Latvijas finālisti konkursā bija Rihards un Vanda Valtenbergi no z/s Valti, Skrundas novadā, savukārt reģionālo balvu ieguva Zviedru lauksaimnieki Hakans un Terija Li Eriksoni. Vairāk par 2009. un 2010. gada finālistiem un viņu saimniecībās pielietotajām metodēm iespējams uzzināt Pasaules Dabas Fonda mājas lapā www.pdf.lv sadaļā Lauki.

Šeit: Pieejams arī konkursa pieteikums un nolikums.

Papildu informācija:
Dārta Treija, Pasaules Dabas Fonds, Tel.: 67505646, Mob.: 29426313, E-pasts: [email protected]

Comments are closed.