Aicinājums iesniegt inovatīvas idejas, risinājumus un iegūt ES finansējumu to ieviešanai ATLAS tīklā

Lauksaimniecības nozares pastāvīgā attīstība ietver jaunāko tehnoloģiju iekļaušanu un pielāgošanu. Projekta “Apvārsnis 2020” Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai lauksaimniecībai (ATLAS) darbojas, lai veicinātu lauksaimniecības tehnikas, sensoru sistēmu, robotu lietojuma un datu analīzes rīku sadarbspēju, palielinot lauksaimnieku produktivitāti un ienesīgumu ilgtspējīgā veidā. Uzņēmumi līdz 2021. gada 1. septembrim var iesniegt inovatīvus risinājumus un iegūt ES finansējumu to ieviešanai ATLAS tīklā.

Dati aizvien vairāk kļūst par virzītājspēku mūsdienu lauksaimniecībā. Tikmēr izšķiroša nozīme ir sensoru tehnoloģijas, datu ieguves pakalpojumu un uzlabotu datu apstrādes un analīzes iespēju adaptācijai, lai sasniegtu lielāku ilgtspējību un produktivitāti lauksaimniecības darbībās. Lai sekmētu digitālo transformāciju lauksaimniecībā, apvienotu datu kopas un ģenerētu jaunus pakalpojumus, pamatojoties uz sektora vajadzībām, ir nepieciešams atvērts, elastīgs un plašs tīkls.

ATLAS mērķis ir attīstīt atvērtu sadarbspējas tīklu lauksaimniecības lietojumam un izveidot ilgtspējīgu ekosistēmu inovatīvai lauksaimniecībai, kuras virzītājspēks ir dati. Veicinot lauksaimniecības mašīnu, sensoru sistēmu un datu analīzes rīku elastīgas kombinācijas, ATLAS pārvarēs pašreizējo sadarbspējas trūkumu un sniegs lauksaimniekiem iespēju pašiem izmantot visprogresīvāko digitālo tehnoloģiju. ATLAS, kas ir kopīgs iniciatīvas “Apvārsnis 2020” programmas “Pētījumi un inovācijas” finansēts projekts, apvieno 30 lauksaimniecības nozares ieinteresētu personu un pētnieku konsorciju no septiņām Eiropas valstīm.

Pašlaik konsorcijs otrajā atklātajā konkursā meklē inovatīvus risinājumus jaunu risinājumu izstrādei atbilstoši lauksaimniecības īstenotajiem scenārijiem konsorcija lauksaimniecības darbībās. Līdz 2021. gada 1. septembra pulksten 23.59 (pēc CEST laika) ieinteresētie uzņēmumi varēs iesniegt savus priekšlikumus vietnē www.atlas-h2020.eu/open-call

“Mūsdienu lauksaimniecībā rodas daudz vides, ekonomiskie un sabiedrības izaicinājumu. Sabiedrības informētība par ietekmi uz vidi palielinās, turklāt pieaug pieprasījums pēc ilgtspējīgā veidā ražotas pārtikas. Nākamās paaudzes lauksaimniekiem ir jāapzinās šīs problēmas, un digitalizācija ir pamata tehnoloģija, kas viņiem to palīdzēs īstenot,” teic Dr. Stefans Rillings (Stefan Rilling), ATLAS koordinators no Fraunhofera Integrālo shēmu analīzes un informācijas sistēmas institūta (IAIS). 

Inovatīvie uzņēmumi saņems darbības uzsākšanas finansējumu pakalpojumiem, kurus tie nodrošina, izmantojot ATLAS sadarbspējas tīklu. Piedāvātajiem risinājumiem līdztekus lauksaimniecības pievienotās vērtības posmiem ir jāpiedāvā klientiem vai ieinteresētajām personām nepārprotama pievienotā vērtība un jākoncentrējas uz tādu pakalpojumu integrēšanu, kas veido un paplašina projektā īstenoto scenāriju izmantošanu. Konkursā ir aicināti piedalīties ieinteresētie uzņēmumi, kas ir likumīgi izveidoti un bāzēti kādā no ES dalībvalstīm vai kādā no “Apvārsnis 2020” valstīm.

2020. gadā ATLAS konsorcijs saņēma 89 pieteikumus pirmajā atklātajā konkursā un izvēlējās sešus uzvarētājus, kuri saņems 305 000 EUR savu pakalpojumu īstenošanai ATLAS tīklā. Šogad konsorcijs finansēs līdz pieciem uzņēmumiem, piešķirot katram izmantošanas variantam vidējo summu 52 500 EUR. Turklāt sekmīgie dalībnieki kļūs par ATLAS ekosistēmas daļu un saņems ieguvumus no lietotāju, pakalpojumu sniedzēju, pētnieku un politikas veidotāju plašā tīkla. Visi finansētie uzņēmumi kādā no inovāciju centra pieciem pasākumiem Demonstrācijas dienā iepazīstinās ar saviem risinājumiem projektā ieinteresētās personas un ieinteresētās trešās personas.

Par ATLAS [saite]

Projekts ATLAS darbosies 42 mēnešus, un tajā ir iesaistīti 30 partneri no septiņām Eiropas valstīm: Vācijas, Šveices, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas. ATLAS konsorcija pārbaudes vietas ietver 13 lauksaimniecības uzņēmumu, kas atrodas dažādās ģeogrāfiskās vietās Eiropā un ir ar dažādu saimniecību lielumu un ražoto produkciju. Piecas no tām ir tikai pētniecības saimniecības, sešas ir komerciālas saimniecības, un divas ir kombinētas pētniecības/komerciālas saimniecības. Eksperimentālie pētījumi tiks veikti piecos inovāciju centros pārbaudes vietās ciešā sadarbībā ar lietotājiem. ATLAS izcili apvieno ieinteresētās personas, kuras aktīvi ir darbojušās automatizācijas, IoT un robotikas jomā jau laikā, kad jēdziens “viedā lauksaimniecība” vēl nebija radīts. Šo projektu koordinē Fraunhofera Integrālo shēmu analīzes un informācijas sistēmu institūts (IAIS).

Kontaktinformācija: 
AZO Anwendungszentrum GmbH OberpfaffenhofenFriedrichshafener Str. 1
Mārketings un komunikācija82205 Gilching/Oberpfaffenhofen
[email protected]Vācija

Comments are closed.