Aktuāli- pieteikšanās pārtikas kvalitātes shēmas atbalstam!

Atgādinam! Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 105, 5.pielikumu- Reģistrētajiem un Atzītajiem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem ir iespēja pieteikties atbalstam pasākumā „Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā” no 2011.gada 1.oktorba līdz 2011.gada 1.novembrim- iesniegums LAD!
Atbalsta likmes:

  • 1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam pārtikas aprites uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kontroles institūcijā (turpmāk – bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcija) ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju mājas apstākļos);
  • 2100 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam pārtikas aprites uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi.
  • Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
  • pretendents no 2011.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

5.1. iesniegumu (tabula) (skatīt MKN. 105 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”, 5.pielikums) ;
5.2. bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas izsniegtu izziņu par pretendenta atbilstību šā pielikuma 4.1. vai 4.2.apakšpunktā minētajām prasībām; ( jāvēršas savā sertifikācijas institūcijā, kas sertificē uzņēmumu)
5.3. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
6. Lauku atbalsta dienests līdz 2011.gada 1.decembrim apkopo šā pielikuma 5.punktā minētos dokumentus, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot piešķirto finansējumu un proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.

! INFORMĀCIJA primārajiem ražotājiem un „mājražotājiem ( arī biškopības saimniecībām, kas neietilpst abās iepriekš minētājās atbalsta saņēmēju kategorijās)

Kā jau pamanījāt, šogad no nacionālajām subsīdijām Bioloģiskās pārtikas kvalitātes shēmā tiek atbalstītas tikai 2 atbalsta saņēmēja kategorijas (PVD reģistrētie un atzītie uzņēmumi).
Pārējās divas kategorijas: primārie ražotāji un „mājražotāji”, atbalstu saņems no Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013. pasākuma „ Atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām” .
Šobrīd programma vēl nav apstiprināta, jo plānotie LAP grozījumi iesniegti vairākās programmās, un Eiropas Savienība pagaidām visus nav akceptējusi. Ministru kabineta noteikumi jau ir izstrādāti, jāapbruņojas ar pacietību un jāgaida, kas ES akceptēs visus plānotos grozījumus!

Comments are closed.