Apstiprināta atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem par īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu

img_5185Atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem par īslaicīgu brīvprātīgu piena ražošanas samazināšanu valdība apstiprināja otrdien, 13. septembrī. Eiropas Komisija šim atbalstam paredzējusi 150 miljonus eiro visu ES dalībvalstu piena ražotājiem. Atbalsts būs pieejams ražotājiem, kuru finansiālā situācija ir jo īpaši apdraudēta ilgstoši nelabvēlīgajos apstākļos un kuri apsver iespēju brīvprātīgi vismaz trīs mēnešus samazināt pārstrādei piegādātā piena daudzumu. Atbalsta likme – 140 eiro par tonnu piena.

Pieteikšanās atbalstam ir brīvprātīga, tādēļ katram piena ražotājam atbildīgi jāizvērtē nepieciešamība un iespējas piena ražošanu savā saimniecībā īslaicīgi samazināt.

Atbalsts paredzēts par piena piegādes apmēra samazināšanu vienā no šādiem trīs mēnešu periodiem (salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā): pirmais periods – 2016. gada oktobris, novembris, decembris, otrais periods – 2016. gada novembris un decembris un 2017. gada janvāris, trešais periods – 2016. gada decembris un 2017. gada janvāris un februāris, ceturtais periods – 2017. gada janvāris, februāris, marts.

Lai pretendētu uz atbalstu, samazinājumam jābūt vismaz 1500 kg, savukārt maksimālais apmērs, par kuru piešķirs atbalstu, ir samazinājums, kas nav lielāks par 50% no iepriekšējā gada attiecīgo trīs mēnešu piegādes apmēra.

Valdības apstiprinātā atbalsta piešķiršanas kārtība paredz, ka piena ražotājs varēs pieteikties atbalstam, ja tas ir piegādājis pienu pirmajam pircējam šī gada jūlija mēnesī un ir reģistrēts Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā.

Lai pieteiktos atbalstam uz pirmo trīs mēnešu periodu (2016. gada oktobris novembris, decembris), ražotājam Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz 21. septembra plkst. 13.00 jāiesniedz iesniegums par piena ražošanas samazināšanu, norādot plānoto piena piegādes samazinājuma apmēru. Iesniegumu pieņemšanu Lauku atbalsta dienests uzsāks no šā gada 15. septembra.

Savukārt atbalsta saņemšanai par piena piegādes samazināšanu pirmajā periodā ražotājam līdz 2017. gada 14. februārim elektroniskajā pieteikšanās sistēmā būs jāiesniedz atbalsta izmaksas pieprasījums, norādot faktisko piena piegādes samazinājumu.

Atbalstu par piena piegādes samazināšanu pirmajā periodā Lauku atbalsta dienests izmaksās līdz 2017. gada 31. martam.

Uz atbalstu piena piegādes samazināšanai kādā no nākamajiem samazināšanas periodiem piena ražotāji varēs pieteikties tikai tad, ja iepriekšējā samazināšanas periodā nebūs izlietots viss atbalstam atvēlētais budžets. Jāņem vērā, ka katrs piena ražotājs varēs pieteikties tikai vienam samazināšanas periodam.

 

Noteikumi “Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.