Apstiprināta vienota slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība

5.jūlijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība”. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz 2011. gada 20.janvārī pieņemto likumu “Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums”, kurš ir spēkā no šā gada 1.jūlija. Tā kā slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības process ir ļoti līdzīgs, abu sugu pārraudzības kārtība apvienota vienotos MK noteikumos.

Saskaņā ar to, ka Latvija ir starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (International Committee for Animal Recording – ICAR) dalībvalsts, jaunajos noteikumos ir ietvertas ICAR pārraudzības vadlīnijās noteiktās normas attiecībā uz datu ieguvi.

Noteikumi nosaka jaunus kazu pārraudzības nosacījumus piena šķirņu kazu īpašniekiem – turpmāk visām pārraudzībā esošajām kazām būs jāvērtē eksterjers. Par kazu eksterjera vērtēšanu ganāmpulka īpašniekiem pašlaik ir paredzēts valsts atbalsts, tāpēc pārraudzības izmaksas nepalielināsies.

Tāpat noteikumos precizētas arī prasības piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudes veikšanai. Tādējādi gadījumā, ja pārbaudi veic akreditēta laboratorija, tā uz mērīšanas līdzekļa izvieto uzlīmi, kurā norāda datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu vai normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Informāciju sagatavoja Solveiga Lazovska, Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste.

Comments are closed.