Apstiprinātas izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā vides un lauku ainavas uzlabošanai

Otrdien, 25.martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumos. Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā sagatavoti atbilstoši izmaiņām tiešo maksājumu nosacījumos 2014.gadā. 

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka vairākus Lauku attīstības programmas (2007.-2013.gada) (LAP) pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumus, kuros 2014.gadā ir tiesības pagarināt saistību periodu, kā arī to, kuros apakšpasākumos jaunas saistības vairs nebūs iespēja uzņemties.

Jaunas saistības apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” (BLA) ir tiesības uzņemties, ja saimniecībai ir saņemts bioloģiskās lauksaimniecības atbilstību apliecinošs dokuments un saimniecībā ir platības, kurās jau ir tiesības ražot bioloģisko produktu, kā arī iepriekš nav uzņemtas saistības BLA apakšpasākumā LAP ietvaros, bet 2013.gadā ir bijis iesniegts platību maksājumu iesniegums. Tāpat jaunas saistības par atsevišķu dzīvnieku ir tiesības uzņemties apakšpasākumā „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2010.gada 23.marta noteikumos Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” pieejama MK mājaslapā: šeit Savukārt informācija par izmaiņām MK 2013.gada 12.marta noteikumos Nr. 139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” pieejama MK mājaslapā: šeit

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.