Apstiprināti jauni MK noteikumi “Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”

5.jūlijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”. Normatīvais akts izstrādāts saskaņā ar jaunā Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma stāšanos spēkā šā gada 1.jūlijā.

Līdz šim gaļas liellopu pārraudzības kārtību noteica Ministru kabineta 2008. gada 2.janvāra noteikumi Nr.6 “Gaļas liellopu pārraudzības kārtība.” Ar 2011. gada 1.jūliju ir stājies spēkā likums “Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums”, līdz ar to iepriekš minētie noteikumi zaudē spēku.
No jauna izstrādātie noteikumi paredz kārtību, kādā turpmāk tiks veikta gaļas liellopu pārraudzība, pārraudzības datu reģistrēšanas kārtība, liellopu eksterjera lineārās vērtēšanas nosacījumi un datu uzskaites kārtība liellopu kontrolizaudzēšanā. Tāpat noteikti pārrauga, eksperta un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi, kā arī šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas funkcijas gaļas liellopu pārraudzības procesā.

Normatīvais akts nosaka, ka gaļas liellopu pārraudzību saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu, tāpat kā līdz šim, varēs veikt fiziska persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu dzīvnieku vērtēšanai vai pārraudzības darba veikšanai vai apliecību šī darba veikšanai vienā ganāmpulkā. Paredzēts arī, ka gaļas liellopu pārraugi pārraudzības datus Valsts aģentūrai “Lauksaimniecības datu centrs” nosūta papīra formā, jo ierobežotu finansiālo līdzekļu dēļ pagaidām nav izstrādātas programmatūras šo datu tiešai elektroniskai pievienošanai datubāzei.

Normatīvais akts pēc tā stāšanās spēkā attieksies uz šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju SIA “Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija” un Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “ABC projekts”, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecībām, saimniecībām, kas veic gaļas liellopu pārraudzību, kā arī uz fiziskām personām, kas veic gaļas liellopu vērtēšanu un pārraudzību.

Gaļas liellopu pārraudzības kārtība stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā

“Latvijas Vēstnesis”.
Informāciju sagatavoja Solveiga Lazovska, Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste.

Comments are closed.