Apstiprināts projekts “BALTORGPOTATO”

Projekta kopsavilkums
Baltic Organic Potato (BALTORGPOTATO)

Galvenais mērķis:
Bioloģisko kartupeļu pārtikas ražošanas ķēdē iesaistīto pušu ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšana, tādējādi sekmējot Baltijas reģiona ilgtspēju un konkurētspēju.

Mērķi:

1. Baltijas bioloģisko kartupeļu tīkla ( BALTORGPOTATO projektā iesaistīto pušu) kapacitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot nepieciešamo atbalstu bioloģisko kartupeļu pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem kartupeļu audzētājiem, sēklaudzētājiem un pārstrādātājiem. Mērķis tiks sasniegts caur:
a) tīkla galveno speciālistu apmācību,
b) kopējās stratēģijas un rīcības plāna izstrādi,
c) kapacitātes stiprināšanā iesaistīto uzņēmumu izmantošanai paredzētas apmācību programmas un metodoloģijas izstrādi,
d)uzņēmumiem nepieciešamo izpētes iekārtu iegādi.

2. Bioloģisko kartupeļu pārtikas ražošanas ķēdē iesaistīto uzņēmumu kapacitātes stiprināšana, tādējādi veicinot bioloģisko kartupeļu ražošanas un pārstrādes kvantitātes un kvalitātes pieaugumu. Mērķis tiks sasniegts caur:
a) apmācību nodrošināšanu,
b) pieredzes apmaiņas pasākumiem projekta realizācijas teritorijā un ārpus tās,
c) kartupeļu audzētāju testēšanu un asistēšanu, palīdzot tiem bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procesā,
d) uzņēmumu nodrošināšanu ar jaunām un uzlabotām kartupeļu šķirnēm un ražošanas tehnoloģijām,
e)sarunām ar Igaunijas valsts iestādēm, lai panāktu Eiropas Savienības (ES) subsīdiju piešķiršanu bioloģisko kartupeļu audzētājiem.

3. Bioloģisko kartupeļu ražotāju un bioloģisko kartupeļu pārstrādes produktu (cietes) atpazīstamības un atzīšanas veicināšana ES un pasaulē. Mērķis tiks sasniegts caur:
a) mājas lapu izstrādi un informācijas atjaunošanu tajās,
b) informācijas nodrošināšanu par bioloģisko kartupeļu pārtikas produktiem un to ražotājiem projektā iesaistīto partneru mājas lapās,
c) līdzdalību starptautiskajās pētniecības izstādēs,
d) publikācijām starptautiskajos pētniecības žurnālos,
e) radio un televīzijas pārraidēm.

4. Apvienot reģionālās bioloģisko kartupeļu ražošanas ķēdē un tieši vai netieši iesaistītās puses, tādējādi radot priekšnosacījumus jaunai kopīgai pētījumu iniciatīvai un pasaulē pieprasītu jaunu bioloģisko kartupeļu produktu un tehnoloģiju attīstībai. Mērķis tiks sasniegts:
a) iesaistot tīklā jaunus biznesa un pētniecības vidi pārstāvošus dalībniekus, kuru kompetencē ir bioloģiskās pārtikas un kartupeļu ražošana, pārstrāde un pētniecība,
b) stiprinot ieinteresēto pušu sadarbību, it īpaši sadarbību starp uzņēmumiem un pētniecības iestādēm,
c) konsultējoties ar uzņēmumiem vienotas stratēģijas un rīcības plāna veidošanā,
d)sniedzot un apmainoties ar informāciju par projektā iesaistīto pušu zināšanām un pieredzi,
e) izplatot „sadarbības veiksmes stāstus”, tādējādi veicinot potenciālo sadarbības partneru iesaistīšanos.

Projekta partneri:
SIA Aloja- Starkelsen(projekta galvenais partneris), Ltd. (Latvija)- www.alojas.lv,
Biedrība „Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība”-www.kartupeli.lv (Latvija),
Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”- www.lbla.lv (Latvija),
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts- www.priekuliselekcija.lv/ (Latvija),
Igaunijas Biodinamiskā asociācija,
Jõgeva laukaugu selekcijas institūts- www.sordiaretus.ee,
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts- www.ei.lza.lv/.

Projekta budžets: 354 576 EUR.
Projekta darbības laiks: 01/07/2011 – 30/06/2013
PAR LBLA PIRCĒJIEM KONTAKTI AKTUALITĀTES LBLA BIEDRIEM BIO LAUKSAIMNIECĪBA

Comments are closed.