Apstiprināts valsts atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā

IMG_5874Valdība otrdien, 24. aprīlī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā.

 

Noteikumi nodrošinās pārejas posma valsts atbalstu 2018. gadā par pakalpojumu, kas ietver izmaksas, kas saistītas ar sieviešu kārtas vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu un to atbilstības izvērtēšanu uzņemšanai ciltsgrāmatā, ģenētiskās kvalitātes, darbspēju noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu.

Pārejas posma valsts atbalsts 2018. gadam ir 15 572 267 eiro, un tas sadalīts šādi:
1) cūkkopībai – 6 984 070 eiro;
2) piensaimniecībai – 7 000 000 eiro;
3) gaļas liellopu audzēšanai – 1 277 135 eiro;
4) kazkopībai – 30 864 eiro;
5) aitkopībai – 232 650 eiro;
6) zirgkopībai – 47 548 eiro.

Pārejas posma valsts atbalstu 2018. gadā izmaksās kā vienreizēju maksājumu.

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.