Aptauja: 73% pircēju, iegādājoties cūkgaļu, vēlas paaugstinātas labturības un vides prasības

Iegādājoties cūkgaļu, pircēji vēlas redzēt marķējumu par paaugstinātām dzīvnieku labturības un vides prasībām, liecina projekta Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem ietvaros veiktā aptauja.

Paaugstinātas labturības prasības = bioloģiski ražota cūkgaļa

73% respondentu atzinuši, ka viņiem šis faktors ir svarīgs. Paaugstinātas dzīvnieku labturības un vides prasības pašlaik tiek piemērotas vienīgi bioloģiski sertificētiem cūkgaļas ražotājiem un pārstrādātājiem, līdz ar to aptaujas rezultāti atspoguļo interesi par bioloģiskās cūkgaļas pieejamības paplašināšanu tirgū. Vienlaikus 90,3% respondentu pauduši, ka uzticas tieši Latvijā ražotas cūkgaļas kvalitātei un drošumam.

42% aptaujas dalībnieku atzinuši, ka, iegādājoties svaigu gaļu, vismaz reizi ir radušās aizdomas par maldināšanu. Lai nenonāktu šādā situācijā, pircēji tiek aicināti interesēties par gaļas izcelsmi. Piemēram, lai pārliecinātos par to, ka cūkgaļa ir Latvijas izcelsmes, par to jāvaicā pārdevējam vai uz liemeņa jāmeklē izcelsmes valsts marķējums. Fasētai gaļai jālūko pēc norādes par izcelsmes vietu uz produkta iepakojuma.

Savukārt, lai šaubu gadījumā pārliecinātos par to, vai produkcija patiešām ir bioloģiski sertificēta, ikvienam pircējam ir tiesības lūgt tirgotājam uzrādīt ražotāja sertifikātu, kas to apliecina. Fasētai biocūkgaļas produkcijai uz iepakojuma vienmēr jābūt bioloģiskās lauksaimniecības vienotajam marķējumam Eiropas Savienībā – ekolapiņai.

Eksperte: «Pieaug pieprasījums pēc videi draudzīgākas pārtikas»

«Pašlaik bioloģiskās cūkgaļas apjoms Latvijas pārtikas tirgū ir neliels, bet nozares potenciāls labi sasaucas ar patērētāju pieaugošo interesi par videi un veselībai labvēlīgāku pārtikas ražošanas sistēmu,» norāda Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Bioekonomikas nodaļas ekonomiste Ieva Leimane.

Pēc pētnieces domām, arvien nozīmīgāku lomu pārtikas izvēlēs nosaka izpratnes palielināšanās par pārtikas ražošanas ietekmi uz dabu un sabiedrības veselību. «Tādējādi bioloģiskās lauksaimniecības produkcija kļūst arvien ierastāka izvēle, sevišķi ģimenēs, kurās ienāk bērni vai ģimenēs, kur bērniem novērojamas alerģijas,» norāda eksperte. Pēc I. Leimanes domām, patērētājiem Latvijā bioloģiskā lauksaimniecība bieži asociējas ar tradicionāli ražotiem produktiem un vecvecāku dzīvesveidu laukos, kur bieži neatņemama lauku sētas sastāvdaļa bija sava cūciņa.

Bioloģiskās cūkkopības nozare Latvijā – attīstības sākumposmā

Latvijā biocūkgaļas ražošana ir tikai sākumstadijā – ražotāju ir maz, bio cūku kopskaits ir neliels. Ņemot vērā AREI apkopotās statistikas datus un novērtējumu, bioloģisko cūku īpatsvars ar  šobrīd veido vien 0,6% no kopējā cūku skaita valstī, savukārt bioloģiskā cūkgaļa (61,5 tonnas) – tikai ap 0,13% no kopējā saražotā cūkgaļas daudzuma. Lai izzinātu bioloģiskās cūkkopības un no antibiotikām brīvas cūkkopības attīstības iespējas Latvijā, kā arī izvērtētu bioloģiskajā lauksaimniecībā piemērotākos nobarojamo cūku krustojumus un labākās barības līdzekļu kombinācijas ar augstāko ekonomisko efektivitāti, projekta Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz  antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem ietvaros turpinās eksperimenti un novērojumi vairākos cūkgaļas ražošanas uzņēmumos un saimniecībās, piemēram, SIA Ecoland Latvia, z/s Jurkas, SIA Ulbroka.

Tikmēr citās ES valstīs bioloģiskās cūkkopības nozare attīstījusies ievērojami labāk. Visvairāk bioloģiskās cūkgaļas tiek saražots Vācijā (29,90 tūkst. t), kam seko Francija (14,84 tūkst. t) un Dānija (11,01 tūkt. t), vērā ņemams biocūkgaļas daudzums tiek iegūts arī Nīderlandē, Zviedrijā un citās valstīs.

Vienlaikus bioloģiskās pārtikas tirgus kopumā Latvijā strauji attīstās, atsaucoties globālajām tirgus tendencēm. Vērtējot piecu gadu griezumā, ekoprodukcijas īpatsvars lauksaimniecības produkcijas ražošanā Latvijā laikā palielinājies nozīmīgi – no 3,8 līdz 6,5% (avots: AREI). Tas ir skaidrojams ar to, ka bioloģisko produktu izlaide kopumā piecu gadu laikā pieaugusi par 105% un sasniegusi 89 milj. eiro (2019. gadā), kopš 2015. gada piedzīvojot ievērojamu kāpumu, kad tā bija 43 milj. eiro. Bioloģiskās produkcijas īpatsvars no kopējās lauksaimniecības preču pārstrādes valstī arī ir audzis – no 7,3% līdz 10,9%. Visvairāk kopējā pašmāju ekoprodukcijas grozā pārstāvēti graudaugi un piena produkti.

Par ilgtspējīgu cūkkopību Latvijā

Projekta «Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem» mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā Eiropas Savienības gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projektu īsteno kooperatīvā sabiedrība Latvijas cūku audzētāju asociācija, sadarbības partneri: biedrība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA Cūku ciltsdarba centrs, SIA Agrosels, SIA Ulbroka, SIA Ecoland Latvia, z/s Jurkas, SIA SKAI Baltija, SIA PF Vecauce.

Informāciju sagatavoja: Raivis Bahšteins, projekta komunikācijas vadītājs

Tālr. 29495001, e-pasts [email protected] 

Plašāka informācija: Dzintra Lejniece, Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja

Tālr. 29431908, e-pasts [email protected]

Comments are closed.