AREI sadarbībā ar LBLA aicina uz noslēguma semināru DEMO projektam “Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos”

Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar biedrību “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” aicina uz tiešsaistes noslēguma semināru projektam “Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos”.

Tiešsaistes seminārs notiks šī gada 16. decembrī, plkst. 10:00 tiešsaistes platformā Zoom.

Reģistrējies vebināram ŠEIT!

DARBA KĀRTĪBA:

10:00 Semināra atklāšana. Inga Jansone, Dr.agr., AREI SPC Laukaugu selekcijas Agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece un Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs

10:20 Iepazīstināšana ar demonstrējuma projektu “Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos” un tā realizācijas gaitu. Inga Jansone, Dr.agr., AREI SPC Laukaugu selekcijas Agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece

10:40 Ziemāju labības šķirņu/ līniju salīdzinājums dažādās Latvijas vietās. Inga Morozova, Ph.D, AREI Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece

11:00 Vasarāju labību šķirnes un līnijas atšķirīgos agroklimatiskos apstākļos bioloģiskajā audzēšanas sistēmā. Inga Jansone, Dr.agr., AREI SPC Laukaugu selekcijas Agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece

11:20 Kartupeļu šķirņu audzēšanas rezultāti trijos Latvijas reģionos bioloģiskajos audzēšanas. Līvija Zariņa, Dr.agr., Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece

11:40 Labību un kartupeļu konkurētspēja ar nezālēm. Dace Piliksere, Mr. geogr., Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas pētniece

12:00 Jautājumi, atbildes, diskusijas. Piedalās visi.

Comments are closed.