Atbalsta ES dalībvalstu tiesības ierobežot ģenētiski modificēto kultūru audzēšanu

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ir jābūt tiesībām patstāvīgi lemt par ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) kultūraugu audzēšanas ierobežošanu vai aizliegšanu savā teritorijā, turklāt kā pamatojumu jāļauj tām izmantot atsauci par ietekmi uz vidi, šādu viedokli šodien atbalstīja Eiropas Savienības Parlamenta deputāti.
Esošo likumu grozījumu priekšlikumi tika atbalstīti ar 548 balsīm “par”, 84 “pret” un 31 “atturas”, aģentūru LETA informēja EP Informācijas biroja Preses nodaļas vadītāja Iveta Ķelpe.
Apstiprinātais dokuments tālāk tiks nodots apspriešanai ES Padomē. Parlamenta ziņojuma gatavotāja Karīna Lepāža (ALDE, Francija) teica: “Esmu gandarīta par parlamentā panākto vienošanos par šo sarežģītu ĢMO jautājumu, kas jau ilgu laiku ir diskutēts sabiedrībā. Ja ES Padomei izdosies nonākt pie vienotas pozīcijas, tā ļaus dalībvalstīm un reģioniem patstāvīgi lemt par ĢMO audzēšanu vai aizliegšanu.”
Eiropas Komisija (EK) ierosināja piešķirt dalībvalstīm tiesības liegt ĢMO kultūraugu audzēšanu un atsaukties uz visa veida apsvērumiem, izņemot veselību un vidi, par ko var lemt vienīgi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Lai šādiem lēmumiem nodrošinātu juridisko pamatu starptautiskās tirdzniecības noteikumu kontekstā, parlaments uzstāja, ka dalībvalstīm nedrīkst liegt izmantot atsauci par ietekmi uz vidi. Tie varētu ietvert pret pesticīdiem noturīgo nezāļu un kaitēkļu rašanos novēršanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī nepietiekami vai pretrunīgi dati par ĢMO izplatīšanas iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi.
Parlaments ņēma vērā sociālekonomisko ietekmi, kas arī varētu tikt izmantots kā pamatojums aizliegumam, piemēram, kad ĢMO netīša ietekme uz dabīgiem kultūraugiem nevar tikt regulēta.
Deputāti uzsvēra, ka visām dalībvalstīm ir jāīsteno pasākumi, lai izvairītos no ĢMO netīšas klātbūtnes tradicionālās vai bioloģiskās lauksamniecības produktos un pārkāpumu gadījumos jāparedz finansiālā atbildība piesārņotājam.
ES līmeņa drošības pārbaudes un apstiprināšana joprojām būs priekšnosacījums ĢMO audzēšanas atļaušanai. Kaut gan priekšlikums neietekmēs pašu procedūru, deputāti atgādināja EK par nepieciešamību pieņemt jaunas pamatnostādnes par ĢMO risku novērtēšanu.
Avots: LETA, 2011.gada 5.jūlijs

Comments are closed.