Atbalsta summa LIZ iegādei palielināta par 20 miljoniem eiro

IMG_8542Valdība otrdien, 26. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto grozījumu noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

 

Valsts atbalsta kopējā summa aizdevumiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 2018. gada maijā tika noteikta 80 000 000 eiro. Tā kā tirgum ražojošo lauksaimnieku interese par jaunas LIZ platības iegādi ir ļoti liela, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdz 2019. gada 31. janvārim bija noslēgusi 1622 līgumus par kopējo summu 79 785 126 eiro, patlaban visa aizdevumiem paredzētā nauda ir izmantota un lauksaimnieki turpina izrādīt interesi par aizdevumu saņemšanu.

Lai trūkstošā finansējuma dēļ nebūtu jāpārtrauc jaunu iesniegumu pieņemšana, valdība nolēma palielināt aizdevumu kopējo apmēru LIZ iegādei par 20 000 000 eiro, nodrošinot turpmāku aizdevumu izsniegšanu. Tādējādi tiks veicināta Latvijas lauksaimniecības zemes saglabāšana vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju rokās, valsts un pašvaldību valdījumā esošu LIZ primāri piedāvājot nomā vietējiem lauksaimniecības produktu ražotājiem

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informatīvs grafiks: https://bit.ly/2TU3GYQ

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.