Atgādinājums- turpinās pieteikšanās atbalstam bioloģiskās lauksaimniecības shēmai

LBLA atgādina: no 01.09 – 01.10.2010 ir iespējams pieteikties uz atbalstu ikgadējā valsts atbalsta programmas pasākumā “Atbalsta bioloģiskās lauksaimniecības shēma” – subsīdiju 4.pielikuma III apakšpasākums “Atbalsta pārtikas kvalitātes shēmai”.
Lai pieteiktos uz atbalstu, jāizpilda sekojoši nosacījums:
Atbalstu piešķir vienam pretendentam pārtikas kvalitātes shēmā par laika posmu no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim.

Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:
300 latu apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kurš realizējis fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai kurš nodrošina produkta piegādi bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam un kura ieņēmumi par realizēto produkciju bioloģiskās lauksaimniecības shēmā laikposmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim pārsniedz atbalstam šajā pasākumā pieteikto summu, ko pretendents kontroles institūcijā apliecina ar finanšu darījumu apliecinošiem dokumentiem vai to kopijām;

800 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam un kontroles institūcijā sertificētam bioloģiskās lauksaimniecības produkta ražotājam mājas apstākļos un primāro biškopības produktu ražotājam ar vismaz 150 bišu saimēm, kura ieņēmumi par realizēto produkciju bioloģiskās lauksaimniecības shēmā laikposmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim pārsniedz atbalstam šajā pasākumā pieteikto summu, ko pretendents kontroles institūcijā apliecina ar finanšu darījumus apliecinošiem dokumentiem vai to kopijām;

1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam mājas apstākļos, kurš veic bioloģisko produktu, izņemot biškopības, pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi un līdz 2010.gada 1.janvārim ir norēķinājies ar izejvielu piegādātāju;

2100 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi un līdz 2010.gada 1.janvārim ir norēķinājies ar izejvielu piegādātāju.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2010.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:
iesniegumu (1.tabula) (skatīt -http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1820&id=10003);
kontroles institūcijas, izsniegtu izziņu par pretendenta atbilstību atbalsta saņēmēja grupai,
Lauku atbalsta dienests līdz 2010.gada 1.decembrim apkopo minētos dokumentus, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un trīs mēnešu likumā izmaksā atbalstu nepārsniedzot piešķirto
finansējumu, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu.

Comments are closed.