Atklāta vēstule Zemkopības ministram par Lauku atbalsta dienesta vadības maiņu

8577581e02fd4f0699760da090db3792Pēdējo desmit gadu laikā, kopš Lauku atbalsta dienestu (LAD) vada Anna Vītola – Helviga, Lauku atbalsta dienests no represīvas iestādes ir kļuvis par konsultatīvu, mūsdienīgu, un uz sadarbību vērstu iestādi, pretstatā daudzām citām valsts iestādēm. LAD ir teicami nodrošinājis Zemkopības ministrijas sagatavotās likumdošanas vienkāršu un pārredzamu ieviešanu, kas regulāri tiek kontrolēta un auditēta no ES uzraugošajām institūcijām. LAD ir viena no retajām Latvijas iestādēm, kura ir krietnu soli priekšā pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām. Ārvalstu partneri no LAD mācās un aizgūst labākos pārvaldes piemērus.

Latvijas lielākās lauksaimnieku un zivsaimnieku nevalstiskās organizācijas ir neizpratnē par Zemkopības ministra Kaspara Gerharda lēmumu nepagarināt darba līgumu ar Lauku atbalsta dienesta direktori Annu Vītolu – Helvigu un aicina izskaidrot radušos situāciju.

-Viens no darba līguma nepagarināšanas iemesliem tiek minēts pārmaiņu nepieciešamība dienestā. Lūdzam skaidrojumu, kādas pārmaiņas un uzlabojumi Lauku atbalsta dienestā ir nepieciešami.

-Lauku atbalsta dienesta vadības komunikācija ar dažādu nozaru organizācijām teju desmit gadu garumā ir bijusi izcila – tiek rīkotas tikšanās, atbildēts uz lauksaimnieku jautājumiem, uzklausīts nozaru pārstāvju viedoklis un operatīvi ieviesti vērtīgākie ierosinājumi darbības uzlabošanai. Tādējādi padarot sistēmu viegli uztveramu jebkuram klientam. Kāds ir pamats pārmest dienestam komunikācijas trūkumu?

-Plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi informācija, ka tiks rīkots konkurss uz LAD vadītāja amatu. Aicinām apzināties, ka šis amats nav piemērots “partiju cilvēkiem” vai “universāliem vadītājiem”. Jābūt ļoti striktai LAD vadītāja izvērtēšanai un atlasei, lai uzvarētu kompetentākais kandidāts, kurš spētu dienestu attīstīt tikpat veiksmīgi arī turpmāk. Ierosinām izvērtēt Annas Vītolas – Helvigas kompetenci un līdzšinējo veiksmīgo pieredzi valsts struktūras vadīšanā, piedāvājot jaunus izaicinājumus!

LAD pēdējo gadu sasniegumi:

– Pēc atbalsta saņēmēju domām, Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) ir vienkāršākā un saprotamākā IT sistēma, kāda līdz šim Latvijā ir ieviesta, rādot piemēru tādām sistēmām kā e-latvija vai e-medicīna. Atbalsta maksājumiem 100% visi pretendenti piesakās elektroniski, kas ļauj  ātrāk izmaksāt atbalsta maksājumus, un atbalsta pieteikumos ir mazāk kļūdu (pēdējo 3 gadu laikā vairāk nekā 6 reizes samazinājies klientu pieļauto kļūdu skaits).

– Lauku atbalsta dienestā ir ieviests robots Varis, kurš dienesta datu bāzē pārskata visus atbalsta pretendentus, pēc tam Lursoft datu bāzē iegūst informāciju par uzņēmuma atbildīgajām personām, un sodu reģistrā pārbauda, vai atbalsta saņēmējs nav sodīts. Iegūto informāciju Varis ievieto dienesta datu bāzē. Robots ļauj taupīt cilvēkresursus, tādējādi ir iespējams atvēlēt vairāk resursu tālākai LAD kvalitātes uzlabošanai un procesu pilnveidei.

– Lauku atbalsta dienests nodrošina uz klientu orientētu informāciju. Klientiem publiski pieejami dažādi lauku reģistra dati: ikviens interesents var pievienot, apskatīt, lejupielādēt un rediģēt sevis interesējošo ģeotelpisko informāciju.

– Dienests izmanto satelītattēlus, nosakot aktuālo informāciju par laukiem un to stāvokli: ziemāju identificēšana,  zālāju pļaušana,  zemes apstrāde, papuvju uzaršana,  galvenās kultūras u.c.

– Lauku atbalsta dienestā tiek izmantoti droni. Bezpilota lidaparātus izmanto visas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes gan platību, gan investīciju pasākumu kontrolēs. Tas mazina pārbaudēm nepieciešamo laiku, kā arī kontroles notiek ātrāk un precīzāk.

– Dienesta dati ir pieejami atvērto datu portālā visiem lietotājiem un visiem nolūkiem. Dati ir strukturēti un pieejami ģeotelpiskā un mašīnlasāmā veidā, tādējādi atvieglojot datu lietotājiem to izmantošanu datu analīzes vajadzībām.

Lauku atbalsta dienests ir saņēmis neskaitāmus apbalvojumus un atzinības nacionālā un starptautiskā līmenī gan par klientu apkalpošanas servisu, gan IT tehnoloģiju ieviešanu dienestā.

Mēs neesam pret pārmaiņām, tomēr Lauku atbalsta dienesta darbībā  nevēlamies redzēt negatīvas pārmaiņas, kas  potenciāli var rasties neprasmīgas pārvaldības gadījumā. Lai nepieļautu sasteigtus lēmumus, nevalstiskās organizācijas aicina Zemkopības ministru sadarboties, paužot savu redzējumu par Lauku atbalsta dienesta, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību!

 

Biedrības “Zemnieku saeima”  priekšsēdētājs  Juris Lazdiņš

Biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis

Biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” valdes priekšsēdētājs Kārlis Ruks

Biedrības “Latvijas Zivrūpnieku savienība” prezidents Didzis Šmits

Biedrības “Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija” valdes priekšsēdētājs Inārijs Voits

 

Comments are closed.