ATLAS pakalpojumu veidnes un dalībnieku portāls

Projekta ATLAS komanda ar prieku paziņo par publiskās datu krātuves izveidi vietnē “GitHub”, lai interesentiem būtu pieejamas visas pakalpojumu veidnes, kodu paraugi un dokumentācija.

Plašs ATLAS pakalpojumu veidņu kopums pieejams ŠEIT!

Plašāka informācija pieejama ŠEIT!

Projekta ATLAS partneri Latvijā:
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
Latvijas Augļkopju Asociācija
APP “Dārzkopības institūts”

Projektā ATLAS ir iesaistīti 30 partneri no septiņām Eiropas valstīm: Vācijas, Šveices, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas. Projekta mērķis ir attīstīt atvērtu, sadalītu un paplašināmu datu platformu, pamatojoties uz mikropakalpju arhitektūru. Tādējādi tā piedāvās inovatīvus, datu vadītus pakalpojumus lauksaimniecībā, lai palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti ilgtspējīgā veidā. ATLAS izcili apvieno ieinteresētās personas, kuras aktīvi ir darbojušās automatizācijas, IoT un robotikas jomā jau laikā, kad jēdziens “viedā lauksaimniecība” vēl nebija radīts. Šo projektu koordinē Fraunhofera Integrālo shēmu analīzes un informācijas sistēmu institūts (IAIS). Vairāk informācijas: http://www.lbla.lv/atlas-projekts-nakamas-paaudzes-standartu-definesana-datiem-balstitas-lauksaimniecibas-praksei

EU_flag_yellow_high

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  research and innovation programme under grant agreement No 857125

Comments are closed.