Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” atskatās uz 2017. gadu

LV_svetki_7Tuvojoties gada nogalei, atskatāmies uz 2017. gada nozīmīgākajiem notikumiem nozarē. Mazliet par to, ar ko šogad esam sevišķi lepojušies, par gada veiksmēm, arī neveiksmēm, kā arī izaicinājumiem nākamajā – 2018. gadā.

 

GADA LEPNUMS
2017. gada lielākais lepnums ir mūsu biedri – bioloģiskie zemnieki un pārstrādes uzņēmumi, kuri turpina attīstīties un rāda savu veiksmīgo saimniekošanas prasmi citiem. Priecājamies par biedru saimniecību ZS „Valti”, ZS „Vizbuļi” un ZS „Geidas” panākumiem Latvijas nozīmīgākajā lauksaimniecības nozares konkursā „Sējējs 2017”. Lepojamies ar Jura Pauloviča ģimenes saimniecības „Ķelmēni” saņemto apbalvojumu „Veselīga uztura ražotājs”, kā arī ikvienu citu mūsu biedru sasniegumu.

Pozitīvas tendences vērojamas bioloģiskās pārtikas pārstrādē. Daudzi uzņēmumi uzsāk bioloģiskās pārtikas ražošanu, savukārt jau esošie bioloģiskās pārtikas ražotāji (AS „Tukuma piens”, SIA „Aloja Starkelsen” u.c.) izmanto investīciju projektu sniegtās iespējas, lai paplašinātos.

Esam gandarīti par Lauku atbalsta dienesta operatīvo darbību, kuras rezultātā lauksaimnieki šogad daudz ātrāk spējuši saņemt atbalsta maksājumus.

GADA NERAŽA
Vēlais pavasaris, lietainā vasara un rudens daudzām lauksaimniecības nozarēm bija nopietnākais pārbaudījums šogad. Nenovākta raža un nesavākta lopbarība zemniekiem radīja ne vien finansiālus zaudējumus, bet arī emocionālus pārdzīvojumus.

Apstiprinājās mūsu pārliecība, ka normatīvajos aktos iestrādātās obligātās prasības lauksaimniekiem, t.sk., obligātie minimālie ieņēmumi, neparedzamu laikapstākļu gadījumā ir neizpildāmas. Šī situācija ir spilgts pierādījums tam, ka ieņēmumi no hektāra nav objektīvākais rādītājs, kas ļautu novērtēt bioloģiskās saimniecības darbību.

Jāpiebilst, ka esam apbēdināti par nevienlīdzīgiem nosacījumiem autoceļu lietošanas nodevas nosacījumos – nodevai dažādu nozaru lauksaimniekiem nevajadzētu atšķirties kā tas ir šobrīd.

GADA IZAICINĀJUMS
Kā zināms, Eiropas Savienības dalībvalstis atbalstīja Eiropas Komisijas ierosinājumu uz pieciem gadiem pagarināt herbicīda glifosāta lietošanas atļauju. Par spīti tam, aicināsim izstrādāt rīcības plānu, kā samazināt pesticīdu lietošanu Latvijā, aizliedzot glifosātu saturošu preparātu lietošanu skolu pagalmos, parkos, dārzos, pirms ražas novākšanas un paplašināt aizsargjoslas, kurās nedrīkst lietot pesticīdus.

2018. gadā turpināsim darbu pie nākotnes Kopējās lauksaimniecības politikas. Ceram, ka tā patiešām būs ilgtspējīga KOPĒJĀ (sabiedrības, lauksaimnieku un vides aizsardzības) lauksaimniecības politika, nevis tikai tukšs solījums!

NE – LAUKSAIMNIECISKAIS IZAICINĀJUMS
Šobrīd daudzviet lauku ceļi ir katastrofālā stāvoklī, taču lauksaimniecības attīstībā tiem ir būtiska loma. Aicinām visas lauksaimnieku organizācijas aktīvi iesaistīties šī jautājuma risināšanā, aicinot valdību, nekavējieties uzsākt darbu pie lauku ceļu sakārtošanas.

GADA AKTUALITĀTE
Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” kļūst arvien stiprāka. Biedru skaita ziņā esam lielākā lauksaimnieku organizācija Latvijā. Mūsu vidū ir gan dažus hektārus lielas bioloģiskās saimniecības, gan saimniecības, kuru platība mērāma vairākos simtos hektāru, gan arī Latvijas lielākie pārtikas ražošanas uzņēmumi. Priecājamies, ka mēs esam tik kuplā skaitā un kopīgi varam piedalīties lauksaimniecības politikas veidošanas procesos.

 
Vēlam stipru veselību un dzīvesprieku Jaunajā gadā!

Comments are closed.