“BIO par mums”- jautājumi un atbildes

IEPIRKUMA PROCEDŪRA

Sabiedrības informēšanas un tirgus veicināšanas kampaņas
“Bio par mums” sagatavošana un īstenošana
Piegādātāju uzdotie jautājumi un Pasūtītāja sniegtās atbildes

Jautājums

Nolikuma punktā 3.3.2.1.1. par prasībām kampaņas vadītājam minēts, ka
nepieciešama ” pieredze darbā ar pasūtītāja un citu finanšu instrumentu finansētu līgumu, nodrošinot komunikāciju ar pasūtītāju, saturisko un finanšu atskaišu un ziņojumu sagatavošanu pasūtītājam”. Vai šajā gadījumā jāsaprot, ka obligāti jābūt pieredzei ar ELFLA finanšu instrumenta projektiem un arī citiem (piemēram, ERAF, ESF u.tml.), vai arī tiks uzskatīts, ka prasītā pieredze pretendentam ir, ja tā ir pamatā saistīta ar ERAF un ESF, bet konkrēti ELFLA pieredzes pretendentam nav?

Atbilde

Kampaņas vadītājam ir jābūt pieredzei darbā ar jebkuru finanšu instrumentu finansētu līgumu īstenošanu, līguma izpildes laikā nodrošinot komunikāciju ar pasūtītāju, saturisko un finanšu atskaišu un ziņojumu sagatavošanu pasūtītājam. Nav noteikta prasība uzrādīt pieredzi ELFLA līdzfinansētu pasākumu īstenošanā.

Comments are closed.