Seminārs: “Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas”

2014. gada 16. un 17. aprīlī norisināsies LLKC rīkots informatīvs seminārs: “Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas”.

Norises vieta un laiks: LLKC Balvu nodaļa – Balvu novads, Balvu pilsēta, Brīvības iela 46a no plkst. 10:00 

Programma:

Laiks

Saturs

Lektors

2014. gada 16. aprīlis

10.00-13.00 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas 2014.-2020. gadam. Saimniekošanas nosacījumi 2014. un 2015. gadā. Gustavs Norkārklis, Biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” valdes priekšsēdētājs
13.00-13.30 Kafijas pauze.  
13.30.-15.00 Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana un BDUZ nosacījumu izmaiņas jaunajā plānošanas periodā. Solvita Rūsiņa, Zālāju eksperte, Dabas aizsardzības pārvalde

2014. gada 17. aprīlis

10.00-13.00 Sertifikācija un dokumentācija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Pareiza dokumentācijas kārtošana atbilstoši likumdošanai, praktiski piemēri. Inta Serģe, „VIDES KVALITĀTE” inspektore
13.00-13.30 Kafijas pauze.  
13.30-16.30 Mikrobioloģiskie augu mēslošanas līdzekļi, to nozīme labas augsnes un ražas iegūšanai. Mikrobioloģisko preparātu priekšrocības, to pielietošana bioloģiskajās saimniecībās. Anita Lielpētere, Dr.biol. Zinātņu doktore, mikrobioloģe, SIA „Bioefekts” direktore

Comments are closed.