Bioloģiskai pārtikai skolās ir priekšroka

Aicinām pašvaldības, skolas un bērnudārzus, kuri vēlas nodrošināt bērniem veselīgu, ekoloģiski tīru ēdienu, sākt domāt par pārtikas vai ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu organizēšanu nākamajam mācību gadam jau tagad. Pavasaris ir vispiemērotākais laiks, tas dod iespēju iepirkumos startēt arī vietējiem bioloģiskajiem zemniekiem [1], kuri izmanto dabai un cilvēku veselībai draudzīgas saimniekošanas metodes, jo ļaus tiem savlaicīgi saplānot izaudzējamos dārzeņu apjomus. 

Bioloģisko produktu cenas un iepirkumu regulējums tiek uzskatīti par galvenajiem šķēršļiem to iegādei skolās. Šos šķēršļus iespējams pārvarēt, savlaicīgi plānojot iepirkuma procedūras un pārdomāti sastādot iepirkuma dokumentāciju, lai tuvākās apkārtnes bioloģiskajiem saimniekiem būtu iespējams piedalīties skolu iepirkumos. Paredzot sezonālo dārzeņu izmantošanu, tiek nodrošināta arī lētākas produkcijas izvēle.

Bioloģiskiem pārtikas produktiem ir priekšrocība skolu pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu publiskajos iepirkumos, jo noteikumi par uztura normām izglītības iestādēs (MK noteikumi Nr.172) par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ļauj uzskatīt to piedāvājumu, kurā ir vairāk bioloģisko vai nacionālās kvalitātes shēmas produktu. Iepirkumā var paredzēt vai nu konkrētas pozīcijas vai arī norādīt procentu, kādam no kopējā iepērkamā pārtikas apjoma jābūt bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes. Bioloģiskās saimniecības no nākošā mācību gada varēs piedalīties arī programmā “Skolas auglis”.

Eiropā Latvija ir augstajā piektajā vietā pēc bioloģiskās lauksaimniecības platības, kas aizņem 10% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Latvijā kopā ir 3496 bioloģiskās saimniecības ar pārklājumu visā Latvijā, visvairāk Jaunpiebalgas, Kokneses, Vārkavas, Amatas, Skrīveru, Aglonas, Rugāju, Cēsu, Balvu, Lubānas, Līvānu un Valkas novados. Arvien vairāk veidojas arī sertificētu bioloģiskās pārstrādes uzņēmumu un šobrīd tādi jau ir 165 uzņēmumi. Vispieejamākie bioloģiskie produkti šobrīd ir piens, liellopu gaļa, graudu produkti un dārzeņi.

Taču šis lielais potenciāls nodrošināt bērniem skolās un bērnudārzos ekoloģiski tīro vietējo produkciju Latvijā netiek izmantots. Piemēram, Zviedrijas pilsētā Malme skolās tiek nodrošināta 40% bioloģiskā pārtika, Itālijā, Romā – 69%, bet Dānija noteikusi, ka 2015. gadā publiskajā iepirkumā jābūt 90% bioloģiskai pārtikai.

Bioloģisko saimniecību sarakstu var atrast Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra izveidotajā interneta vietnē www.bioinfo.lv, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanas iestāžu mājas lapās www.stc.lv, www.videskvalitate.lv un PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv.

 

[1] Bioloģiski audzētā pārtika ir ekoloģiski tīra, jo dārzeņu, augļu un graudaugu audzēšanā netiek izmantoti ne minerālmēsli, ne ķīmiskie pesticīdi kaitēkļu un nezāļu apkarošanai. Produkti tiek ražoti, izmantojot augsnē, augos un dzīvniekos noritošos dabiskos un bioloģiskos procesus. Tiek ievērota augseka un citi pasākumi, lai saglabātu un uzlabotu dabīgo augsnes auglību. Savukārt mājlopi un mājputni tiek baroti tikai ar ekoloģiskiem produktiem, netiek izmantota ģenētiski modificēta barība, kā arī netiek izmantotas antibiotikas vai sintētiskie augšanas hormoni. Bioloģisko produktu ražošana un marķēšana ir pakļauta stingram sertifikācijas procesam. 

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Publisko iepirkumu speciāliste
Inese Romānova
mob. 28378038

Comments are closed.