Bioloģiskai saimniekošanai ir nākotne!

13., 30. maijā un 13. jūnijā Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā (PIUAC) ar Eiropas lauksaimniecības fonda un Dobeles novada pašvaldības finansiālu atbalstu trīs dienas tika organizēta arodapmācība pārtikas ražošanas nozares speciālistiem. Apmācību tēma bija „Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”. Apmācību mērķis – iepazīstināt lauksaimniecībā strādājošos speciālistus ar metodēm, jaunākajām zinātniskajām atziņām un to praktisko pielietošanu zemnieku saimniecībās, lai izaudzētu bioloģiskos pārtikas produktus. Visas trīs apmācību dienas risinājās spraigi un interesanti. Klausītāju atsaucība bija necerēti liela. Mācībās piedalījās lauksaimnieki no 25 zemnieku un piemājas saimniecībām. Speciālisti bija ieradušos ne tikai no Dobeles novada, bet arī no Tērvetes, Auces, Talsu, Kocēnu novada un Liepājas.

Pirmajās divās apmācību dienās notika teorētiskās mācības, kuru laikā Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošie mācību spēki – Elita Aplociņa un Dzidra Kreišmane iepazīstināja lauksaimniecības nozarē strādājošos ar likumdošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, sertifikācijas prasībām lauksaimniecības produkcijas ražošanai saimniecībā, vispārējām tiesiskām un normatīvām prasībām pārtikas mājražotājiem, kā arī augkopības un lopkopības produkcijas kvalitātes nodrošināšanas iespējām un problēmām bioloģiskajā lauksaimniecībā. Semināru laikā aktīvi tika diskutēts, minēti interesanti piemēri kā saimnieko „bioloģiskie” zemnieki.

Semināra trešajā dienā visi devās uz Dobeles novada Penkules pagasta zemnieku saimniecību „Vizbuļi”, lai redzētu, kā Laima Hercberga saimnieko savā bioloģiskajā saimniecībā. Saimniece mūs pārsteidza ar „zaļo” augu, dārzeņu kokteili, kas patiešām bija ļoti garšīgs un neparasts. Pēc saimnieces piedāvātā „pārsteiguma”, mēs sākām izstaigāt un iepazīt saimniecību, kurā tiek audzēti dārzeņi, garšaugi, zemenes un mājdzīvnieki dabiskā vidē. Saimniece rādīja, stāstīja un dalījās pieredzē par katru audzēto kāpostu, burkānu, kāli, sīpolu, zemeni. Ielūkojāmies arī siltumnīcās. Gan kaitēkļu apkarošanā, gan ražības nodrošināšanā tiek izmantotas tikai bioloģiskās lauksaimniecības metodes. Laima Hercberga uzsvēra, ka bioloģiski saimniekojot ļoti bagāts nekļūsi, bet cilvēks ir draudzīgs gan dabai, gan apkārtējiem. Ikdienā cilvēkam ir iespēja dzīvot, apstrādāt zemi, audzēt saskaņā ar dabas ritmu, neaizmirstot sentēvu gudrības!  Kad lauki bija apskatīti, Laima atbildēja uz mūsu jautājumiem un viens no tiem bija par izaudzētās produkcijas realizāciju. Saimnieces atbilde bija viennozīmīga – viņas produkti ir ļoti pieprasīti. “Vizbuļi” ir viena no bioloģiskajām zemnieku saimniecībām, kas savu produkciju piegādā eko veikaliņiem, kafejnīcām un divas reizes nedēļā, pēc noteikta saraksta un sastādīta grafika, arī rīdziniekiem Tiešās pirkšanas kustības pulciņos. Protams, darbs ir liels, bet klienti ļoti novērtē gan dārzeņu augsto kvalitāti, gan sortimenta daudzveidību. Laiks pagāja nemanāmi ātri un ļoti noderīgi. Viss dzirdētais un redzētais ļaus pārdomāt, vai audzēt pārtikas produktus ar intensīvām audzēšanas metodēm, izmantojot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, vai pievērsties bioloģiskajai saimniekošanas metodei. Mēs varējām pārliecināties, ka šāds saimniekošanas veids ir iespējams un kļūst ar vien populārāks! Nepieciešamas tikai zināšanas, praktiskas iemaņas un padoms, kā to labāk darīt. Ar dažādu jautājumu risināšanu un nepieciešamās informācijas sagatavošanu, kas aktuāla tieši bioloģiskajiem zemniekiem, ikdienā nodarbojas Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, tāpēc jautājumu vai neskaidrību gadījumā droši var vērsties pie tās pārstāvjiem.

Vēlamies pateikt lielu paldies Laimai Hercbergai par lielisko uzņemšanu savā zemnieku sētā!

 laima“Vizbuļu” pirmie kāļi jau “liekami galdā”!
 
 
 
laima2
Saimniece Laima demonstrē kā “Vizbuļos” notiek cīņa ar nezālēm
 

Foto: LBLA sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Logina

 

Informāciju sagatavoja:
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības konsultante
Skaidrīte Velberga

logo_PIUAC_color  elfla_logo_7e1d7   LAD_logo

 

Comments are closed.