Bioloģiskajiem lauksaimniekiem jāievēro vairākas svarīgas prasības

IMG_1496Lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalsta maksājumus par bioloģisku saimniekošanu, ir jāņem vērā, ka spēkā ir vairākas būtiskas prasības.Viena no tām – prasība par ieņēmumiem noteiktā apjomā no bioloģiskās lauksaimniecības. Prasība par ieņēmumiem no hektāra tiks ieviesta pakāpeniski, pirmo reizi LAD kopā ar sertificētajiem šo normu skatīs šogad.

Ja pirmo reizi konstatēs, ka nav šo ieņēmumu, tad būs tikai brīdinājums, otro reizi maksājumi tiks samazināti par 10%, bet trešajā gadā tie būs 25% no bioloģiskā atbalsta apjoma. BLA jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā. 2017.gadā tiem jābūt vismaz 170 EUR/ha, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. vai 2015.gadu. No 2018.gada ieņēmumiem no bioloģiskās lauksaimniecības jābūt vismaz 200 EUR/ha, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. un 2017.gadu. Tiks izvēlēts gads ar lauksaimniekam augstāko ieņēmumu rādītāju.

Jāņem vērā arī saistību palielināšanas ierobežojums. Esošie bioloģiskie lauksaimnieki var papildus uz bioloģisko atbalstu pieteikt platību, kas nepārsniedz 10% no aktuālās apstiprinātās BLA saistību platības. Ja palielinājums būs vairāk nekā par 10% – LAD aprēķinās bioloģisko atbalstu par visu to atbalsttiesīgo platību, kas nepārsniegs 10%. Uz pārējiem atbalsta maksājumiem šis ierobežojums neattiecas.

BLA pasākumā jaunas saistības 2017.gadā var uzņemties tikai par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām, kā arī gadījumos, ja 2016.gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, bet nepieteicās maksājumiem (par 2016.gada nosertificēto platību, bez kultūraugu ierobežojuma) vai 2017.gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, lai īstenotu projektus jauno vai mazo lauksaimnieku projektus.

 

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.