Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ)

SONY DSC2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2014. – 2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t.i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei.
 
Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsardzības pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam.
Adrese:
BVZ noteikšana
Dabas aizsardzības pārvalde,
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150.
 
Pieteikuma anketa: lejupielādēt
Ja tiek pieteikti vairāki zālāji, tad katram zālājam jāaizpilda sava anketa.
Aizpildītas anketas paraugs: lejupielādēt

 

Detalizētāka informācija par BVZ apsekošanas kārtību un pieteikumiem BVZ apsekošanā atrodama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā ŠEIT

 

Avots: ZM

Comments are closed.