Darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs Valmierā

Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos varēs saņemt Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valmierā, L.Paegles ielā 13. Šādu iespēju sniedz Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

Sākot ar janvāri Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valmierā var saņemt Lauku atbalsta dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts vides dienesta pakalpojumus. Jāatzīmē, ka šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus līdzīgi kā iepriekš var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros. Pilotprojektā, kas 2014. gada pirmajā pusgadā tiek īstenots Aucē, Rojā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, tiek apzinātas iestāžu iespējas un gatavība darboties vienuviet, sniedzot publiskos pakalpojumus.

Atklājot Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru Valmierā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos Arnis Daugulis uzsver: „Lai pilnveidotu publisko pakalpojumu sistēmu, pirmo reizi Latvijā uzsākta pilotprojekta īstenošana, kas paredz vairāku vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. Šīs iniciatīvas mērķis ir apzināt efektīvāko veidu, kā padarīt šos pakalpojumus ērtākus un pieejamākus tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas labprātāk tos saņem klātienē, kā arī vienlaikus motivēt iestādes, kas nodrošina pakalpojumus, sniegt tos kvalitatīvāk un maksimāli efektīvi, izmantojot šīm iestādēm jau pieejamos resursus.”

Valmieras domes priekšsēdētājs Inesis Boķis uzsvēra: „Atbalstāmas ir visas iniciatīvas, kas sekmē to, lai valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšana iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ātrāka, ērtāka un maksimāli vienkārša. Es ceru, ka daudz plašāk būs pieejams arī e-pakalpojumu klāsts, lai iedzīvotāji visus nepieciešamos jautājumus varētu nokārtot attālināti, izmantojot elektronisko parakstu vai e-identifikāciju un arī mēs varētu lepoties, līdzīgi kā mūsu kaimiņi Igaunijā, ar efektīvu e-pārvaldību – draudzīgu un iedzīvotājiem pretimnākošu. Lai mums būtu e-komercreģistrs, e-policija, e-veselības sistēma un citi pakalpojumi.”

Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs
L.Paegles iela 13,
Valmiera, LV – 4201
E-pasts: [email protected]

Darba laiks:
Pirmdien: 8:30 – 18:00
Otrdien: 8:30 – 17:00
Trešdien: 8:30 – 17:00
Ceturtdien: 8:30 – 17:00
Piektdien: 8:30 – 16:00

(pārtraukums: 12:30 -13:00)

Par pilotprojektu

Pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā, ļoti iespējams, jau nākotnē visā Latvijā tiks izveidots Valsts vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls. Šie centri dos iespēju taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē. Šāda soļa nozīme kļūst īpaši saprotama, ja apzinās to, ka šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan no iedzīvotāju un uzņēmēju, gan valsts viedokļa.

Pilotprojekta laikā tiek īstenotas divas publisko pakalpojumu sniegšanas pieejas. Daugavpilī un Valmierā vairākas valsts iestādes sniedz pakalpojumus vienuviet Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros. Tajos savus pakalpojumus sniegs Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts vides dienests. Daugavpilī pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru, kas VVKAC telpās sniegs arī savus pakalpojumus.

Rojā un Aucē – augstākminēto valsts iestāžu atsevišķi pakalpojumi tiks sniegti esošajos pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Šeit papildus būs iespējams saņemt arī Valsts zemes dienesta pakalpojumus.

Savukārt Rīgā, sadarbībā ar pašvaldību, tiek pārbaudīta iespēja valsts iestāžu pakalpojumus sniegt vietās, kur visvairāk atrodami attiecīgā pakalpojuma saņēmēji. Pilotprojekta laikā Rīgas Dzemdību namā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas sektorā būs iespējams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu.

Plašāka informācija par Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu: www.vvkac.lv un www.twitter.com/vvkac

Comments are closed.