Dīzeļdegviela lauksaimniekiem

dizelis00Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 90 procentu apmērā no kopējā daudzuma 2017./2018.saimnieciskajam gadam par atbilstošās platības hektāru piešķirta marķētā dīzeļdegviela, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniekiem  izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Tās daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:

  • augkopība — 100 litri uz vienu hektāru,
  • augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litri uz vienu hektāru,
  • lucerna:

– par lopbarībai paredzētas lucernas platību, nodrošinot minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,5 (bioloģiskajā saimniecībā – vismaz 0,4) nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru – 130 litri uz hektāru,

-par lucernas platību, kas deklarēta brīvprātīgajam saistītajam atbalstam par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklu – 100 litri uz hektāru,

  •  zālāju platības:

– ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru — 130 litru uz vienu hektāru;
– bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru, — 130 litru uz vienu hektāru,
– dzīvnieku barības primāram ražotājam — 60 litru uz hektāru,

  • zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
  • citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas Vienotā platības maksājuma (VPM) saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.

Kārtība nosaka, to ka dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platības maksājums)  saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu ir:

  • vismaz 285 euro no hektāra,
  • vismaz 200 euro no hektāra saimniecībā, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību ir sertificēta bioloģiska saimniecība.

Pieteikšanās nosacījumi un veidlapas

Kontaktinformācija:

DEGVIELAS SAŅEMŠANAS UN TIRGOŠANAS NOSACĪJUMI
Klientu apkalpošanas daļa: 67095000
e-pasts: [email protected]

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS SISTĒMA (LAUKSAIMNIEKIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027861, 67095000
Lietotāja bloķēšana un atbloķēšana: 67027885
e-pasts: [email protected]

DARĪJUMU VEIKŠANA EPS SISTĒMĀ (DEGVIELAS TIRGOTĀJIEM)
Darbs ar sistēmu: 67027861
Sistēmnodrošinājuma kļūdas: 26183569

Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar DUS, lai noskaidrotu, vai konkrētajā DUS var iegādāties iekrāsoto degvielu: degvielas tirgotāju kontaktinformācija.

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.