EP deputāti prasa ierobežot herbicīda glifosāta lietošanu

DSC_000001-672x384Ņemot vērā nopietnas bažas par glifosāta kancerogenitāti un graujošo ietekmi uz hormonālo sistēmu, EP deputāti trešdien pieņemtajā rezolūcijā aicina Eiropas Komisiju atjaunot herbicīda glifosāta pārdošanas atļauju tikai uz septiņiem, nevis 15 gadiem, un atļaut tā lietošanu tikai speciālistiem. Šo herbicīdu plaši izmanto zemnieku saimniecībās un dārzos. EP aicina arī publicēt visus zinātniskos pierādījumus, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)  ņēmusi vērā, izvērtējot glifosātu.

Rezolūcijā, ko pieņēma ar 374 balsīm par, 225 – pret un 102 – atturoties, EP prasa Eiropas Komisijai atjaunot herbicīda glifosāta pārdošanas atļauju tikai uz septiņiem, nevis 15 gadiem, kā ierosināts pašlaik.

Komisija nedrīkstētu arī atļaut glifosāta izmantošanu nespeciālistiem, saka EP deputāti.

Rezolūcija aicina ES Komisiju iesniegt jaunu tiesību akta projektu un nodrošināt neatkarīgu pārskatu par glifosāta vispārējo kaitīgumu, un klasifikāciju, kas balstīta ne tikai uz informāciju par tā kancerogenitāti, bet arī tā iespējamo graujošo ietekmi uz hormonālo sistēmu. 

Zinātnisko pierādījumu nodošana atklātībā

EP deputāti prasa Komisijai un EFSA, ņemot vērā sabiedrības lielo interesi, nekavējoties nodot atklātībā visus zinātniskos pierādījumus, uz kuru pamata izdarīti secinājumi par to, kādēļ jāatjauno tā pārdošanas atļauja.

“Zaļā sadedzināšana” – nepieļaujama

EP deputāti noraida kā nepieņemamu glifosāta izmantošanu “zaļajai sadedzināšanai”, proti, kultūrauga iznīcināšanai pirms ražas novākšanas, lai paātrinātu tā nogatavošanos un atvieglotu ražas novākšanu. Šī prakse ne tikai nelabvēlīgi ietekmē bioloģisko daudzveidību, bet arī pakļauj cilvēkus lielākam veselības riskam.

Viņi aicina Komisiju jo īpaši neatļaut glifosāta izmantošanu publiskos parkos, publiskos spēļu laukumos un publiskos dārzos vai to tuvumā.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstu eksperti, kas darbojas Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komitejā (Fitofarmācijas sekcija), maijā balsos par Komisijas priekšlikumu, kas ir jāpieņem vai jānoraida ar kvalificētu balsu vairākumu. Ja netiks sasniegts kvalificēts vairākums, lēmumu pieņems Eiropas Komisija.

 

Piezīme redaktoriem

Glifosāts ir aktīva viela, ko plaši izmanto herbicīdos. Tā tika patentēta 70. gadu sākumā un, nonākot patērētāju tirgos 1974. gadā kā plaša spektra herbicīds, ātri kļuva ļoti populāra. Kopš 2000.gada. kad beidzās tā tiesības uz patentu, glifosātu pārdod dažādi uzņēmumi.  Šobrīd Eiropā ir reģistrēti vairāki simti augu aizsardzības līdzekļu, kas satur glifosātu.

 

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: [email protected]

Comments are closed.