ES dalībvalstis būs tiesīgas marķēt ar ES logotipu visus bioloģiskās lauksaimniecības dzīvniekus

coco2Lai veicinātu nozares ilgtspējību, valdība otrdien, 26.aprīlī, apstiprināja grozījumus dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtībā, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību. 

 

Grozījumu pamatbūtība – ES dalībvalstis turpmāk varēs piemērot nacionālās valsts izdotus noteikumus un dzīvniekus, kuri nav iekļauti tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību, un no tiem iegūto produkciju marķēt ar Eiropas Savienības bioloģisko produktu logotipu. Latvijā, piemēram, turpmāk ar bioloģisko logo marķēt drīkstēs bioloģiskos briežu dzimtas dzīvniekus, trušus, mežacūka, muflonus, gliemežus, sliekas, strausus, fazānus, gaļas baložus un paipalas.

Līdz šim bija noteikts, ka ganāmpulku var palielināt par 10 un 20 procentiem, bet nebija paredzēta rīcība gadījumos, kad ganāmpulkā ir mazāks skaits dzīvnieku un ir nepieciešams noteikt augstāku procentuālo palielinājumu. Noteikumi tagad ir papildināti ar nepieciešamo regulējumu.

Noteikumos arī ir mainīts minimālais kaušanas vecums atsevišķiem dzīvniekiem, lai neaizliegtu patēriņam realizēt jaunos dzīvniekus, kas ir tradicionāli un pieprasīti.

 

Ministru kabineta noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 “Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.