Iespēja nosūtīt savu foto ar prasībām KLP nākamajam plānošanas periodam 2024.-2020 pasākuma “Good food, good farming march”

good_foodIFOAM EU group sadarbībā ar organizāciju „Slow food”, Eiropas piena padomi u.c. organizācijām rīko pasākumu „Good Food, Good Farming- Let’s march to Brussel! (Laba pārtika, laba lauksaimniecība- maršēsim uz Briseli!)”.

Pasākuma uzsaukumā teikts: „Ir laiks priekš godīgām cenām zemniekiem un patērētājiem”, „ir laiks ņemt vērā mūsu apkārtējo vidi”, „ir laiks pārtikas suverenitātei”, „ir laiks nodrošināt labu pārtiku un labu lauksaimniecību it visur”.

Maršs cauri Eiropas valstīm sāksies augusta beigās un noslēgsies 2012.gada 19.septembrī Briselē ar augsta līmeņa debatēm. Tā ietvaros dažādās Eiropas valstīs tiks rīkoti mazāka un lielāka mēroga pasākumi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību nepieciešamajām pārmaiņām Kopējās lauksaimniecības politikā.

„Debates par mūsu pārtiku un mūsu lauksaimniecību notiek Briselē. Pirmo reizi par Kopējās lauksaimniecības reformu lems gan Eiropas Parlaments, gan dalībvalstu valdības.
Šī ir mūsu iespēja pieprasīt tādu lauksaimniecības politiku, kas veicinātu veselīgas, dabiskas u, kvalitatīvas pārtikas ražošanu, kā arī nodrošinātu labas lauksaimniecības prakses ievērošanu. Ir laiks pārmaiņām.

Vairāk kā 50 gadus mūsu nodokļi ir tikuši izmantoti, lai atbalstītu industriālās produkcijas ražošanu. Šāds saimniekošanas veids no vienas puses rada pārtikas trūkumu pasaulē, taču no otras puses rada pārtikas atkritumu kalnus. Tas iznīcina vidi, jo pamatojas uz pārmērīgu ķīmisko mēslošanas līdzekļu, pesticīdu un fosilās degvielas izmantošanu. Rūpnieciskās saimniecības ir atkarīgas no importētās sojas. Netiek ņemtas vērā dzīvnieku labturības prasības, tiek veicinātas klimata pārmaiņas, tiek veicināta lauku teritoriju pamešana. Mēs aicinām kārtīgi pārdomāt mūsu pārtikas un lauksaimniecības sistēmu! Kopējai lauksaimniecības politikai ir jāmainās- maršēsim pārmaiņām!

Šovasar lauksaimnieki, iedzīvotāji, un jaunieši no visas Eiropas ar kājām, riteņiem un traktoriem kopīgi dosies uz Briseli. Pa ceļam viņi piedalīsies dažādos pasākumos, akcijās un protestos. Visi interesenti tiek aicināti piedalīties!

Kopā mēs varam panākt pārmaiņas!”

Šī projekta ietavros jebkurš ES iedzīvotājs ir aicināts izteikt savu vēlēšanos attiecībā uz KLP 2014.-2020.gadam. Lai to izdarītu, jānofotogrāfējas, ievērojot šādas prasības: fonā jābūt lauku ainavai un Tev pašam. Tadd savā valodā uz A4 lapas jāuzraksta sava(-s) vēlmes attiecībā uz nākamo plānošanas periodu. Fotogrāfijā arī jānorāda savs vārds un valsts. Foto jāiesūta: [email protected] Šādi foto tiks iesūtīti no visām Eiropas Savienības valstīm. Aicinu būt aktīviem un piedalīties!

Comments are closed.