Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai

mulca2019. gadā turpinājās demonstrējums pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros, kurš tika realizēts divās saimniecībās Lielvārdes novada Kaibalas pagastā – ZS „Strautmaņi” un IK Lienas Mucenieces saimniecībā.
Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar ilgtspējīgiem risinājumiem bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā, izmantojot lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčas.

Projekta ietvaros IK Lienas Mucenieces saimniecībā audzēti ķirbji trīs variantos: 1)
lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčā (1.attēls), kas veidota ar lauzējveltni (LV); 2)
lauksaimniecības pakalpojumaugi iediskoti pirms ķirbju stādīšanas kā zaļmēslojums un
3) tradicionālā augsnes apstrādes variantā bez lauksaimniecības pakalpojumauga.

kirbji mulcas varianta

 

 

 

 

 

 

 

1.attēls. Ķirbji aug pakalpojumaugu mulčas variantā

Izvērtējot līdz šim sasniegtos rezultātus, konstatēts, ka ziemas vīķi aizlaušanai neder, jo
tie spēcīgi ataug (1.attēls). Turklāt, izvērtējot augu attīstību un ražu mulčas variantā redzama negatīva rudzu un rudzu / vīķu mulčas ietekme, kas liecina par iespējamo
rudzu alelopātiskā efekta negatīvo ietekmi uz ķirbju augšanu un attīstību, kā arī,
iespējams, par lielu C:N attiecību augsnē, kas kavē pakalpojumauga masas sadalīšanos,
un tērē augsnē esošos N resursus. Pēc šī gada rezultātiem redzams, ka jāturpina meklēt
citi lauksaimniecības pakalpojumaugi, kas būtu piemēroti ķirbjaugu audzēšanā veidojot
mulču ar lauzējveltni.

ZS “Strautmaņi” pakalpojumaugu mulčā tika audzētas krūmu pupiņas un kāpostaugi.
Šajā laukā nebija novērota rudzu alelopātiskā ietekme – augi mulčas variantā auga un
attīstījās līdzīgi kā kontrolē. Tas vedina uz pieņēmumu, ka rudzu alelopātiskās īpašības
vairāk izteiktas tieši ķirbjaugiem. Veģetācijas perioda beigās šajā saimniecībā mulčas
variantā bija vērojama lielāka nezāļainība, nekā kontrolē. Nezāļu apkarošanu tomēr ir
nepieciešams veikt – tikai ar mulču vien nevar nozīmīgi ierobežot nezāļu augšanu un
attīstību, bet tehniski mulčas variantā rindstarpas apstrādāt nav iespējams. Mulčas
variantos ir nopietni jādomā par nezāļu ierobežošanas iespējām. Tāpat ir jārisina arī
jautājums par sastrādātas augsnes sleju izveidi mulčas variantā pirms dārzeņu sējas vai
stādīšanas, lai kvalitatīvi varētu iestādīt dārzeņus un to attīstības sākumā veikt kopšanas
darbus (ravēšanu un mēslošanu).

Šoruden ir iesēti divi pakalpojumaugu varianti – rudzi un kvieši, bez ziemas vīķiem to
ataugšanas dēļ. Rudzi un kvieši izvēlēti tādēļ, lai varētu izvērtēt rudzu allelopātisko
ietekmi. Demonstrējums turpināsies vēl trīs sezonas.

 

Informāciju sagatavoja:
Līga Lepse, Dārzkopības institūta vadošā pētniece

Comments are closed.