Pieņemti noteikumi par ienākuma nodokļa piemērošanu sezonas laukstrādniekiem

Ministru kabinets otrdien, 25.martā, akceptēja jaunos Ministru kabineta noteikumus „Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu”. Noteikumi regulē informācijas uzskaiti sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanai un citas darbības, kas saistītas ar sezonas laukstrādniekiem. 

Jaunie noteikumi noteic sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāju un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju reģistrācijas kārtību Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Noteikumi nosaka arī ienākumu izmaksātāja rīcību sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa informācijas sistēmā, ko uzturēs LAD, lai piemērotu atbilstošo nodokļu režīmu, veiktu nodokļa aprēķinu, administrēšanu un kontroli.

Noteikumi regulēs arī, kā ienākuma izmaksātājs varēs piekļūt LAD informācijas sistēmā ievadītajiem datiem par laukstrādnieku nostrādātajām dienām un aprēķināto atlīdzību.

„Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Papildu informācija par noteikumiem – MK mājaslapā.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.