Iznācis septembra biobiļetens

Septembra biļetenā lasiet:

  • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktualitātes- Par dalību Zemkopības ministra Konsultatīvajā padomē; Par tikšanos ar politisko partiju pārstāvjiem.
  • Par piena pārstrādi mājas apstākļos; Par speltas kviešiem.
  • Par graudkopības produkcijas eksporta iespējām uz Poliju un Nīderlandi
  • Citas aktualitātes: Par dārza svētku pasākumu Zs “Meldri EB”, 3.oktobrī.

Comments are closed.