Iznākusi projekta ATLAS pirmā ziņu lapa

ΑTLAS Newsletter - Issue #1Programmas Horizon 2020 projekts ATLAS iepazīstina ar savu PIRMO ZIŅU LAPU

Ziņu lapā Jūs tiksiet iepazīstināti ar projekta vispārīgo informāciju, partneriem un tā norises gaitu. Tāpat iespējams lasīt par sešām no TOP50 augošām lauksaimniecības tehnoloģiju kompānijām (AgTech) pasaulē pēdējā gadā, iepazīties ar pirmās aptaujas rezultātiem un lasīt interviju ar dabaszinātņu doktoru Stefan Rilling, kas ir projekta galvenais koordinators.

ĪSUMĀ PAR PROJEKTU ATLAS UN TĀ GAITU

Mūsdienu lauksaimniecība arvien vairāk tiek balstīta uz datiem. Lai gan pastāv jau vairāki tehnoloģiski risinājumi, savietojamības trūkuma dēļ ir nepieciešama rūpīga mašīnu, agregātu, sensoru un datu apstrādes platformu izvēle, tas kavē šo sistēmu pielāgošanu katra lauksaimnieka individuālajām vajadzībām.

Projekta ATLAS viens no uzdevumiem ir mazināt vajadzību vienas iekārtas sniegtos datus nodot citai iekārtai manuāli, lai tā veiktu kādu darbību. Tā vietā paredzot automātisku datu pārraidi un programmu savietojamību. Precīza, datos balstīta lauksaimniecība var mazināt ietekmi uz vidi nodrošinot ilgstspējīgāku pārtikas ražošanu, mērķtiecīgi un lokāli ietekmējot konkrētus apstākļus lauksaimnieciskajā ražošanā. Perspektīvā lauksaimniecība aizvien vairāk saskarsies ar izaicinājumiem, pieaugot nozares digitalizācijai.

Projekts uzsācis savas darbības 7. mēnesi, iepriekšējie mēneši bijuši dažādām aktivitātēm bagāti. Paveiktais liek secināt, ka ATLAS projekta komanda ir uz pareizā ceļa un iesākto spēs veiksmīgi turpināt.

Projekts koncentrēts uz 4 aktivitātēm:
– datu apmaiņa starp lauksaimniecības iekārtām un datu apmaiņas servisu nodrošinātājiem;
– sensoru vadītas apūdeņošanas nodrošināšanu ;
– datos balstītu augsnes apstrādi un uzturēšanu;
– mājlopu uzvedības analīzi.

Projektā šobrīd tiek strādāts, lai izstrādātu augsta līmeņa iekārtu savietojamības “arhitektūru”, kas garantēs drošu iekārtu komunikāciju. Tāpat tiek strādāts pie komunikācijas nodrošināšanas starp sensoriem un agregātiem kā, piemēram, smidzinātājiem, kas attiecīgi reaģētu un tiktu vadīti atbilstoši situācijai. Aktīvi tiek strādāts pie `pilot` jeb demonstrējuma objektus izveides partnervalstīs, t.sk. Latvijā. Ar paveikto (angļu valodā) iespējams iepazīties ziņu lapas sadaļā Project Progress.

ATLAS ATKLĀŠANAS SANĀKSME
ATLAS projekta atklāšanas pasākums norisinājās Vācijā 2019. gada 16. un 17. oktobrī intelektuālās analīzes un informācijas sistēmu institūtā Fraunhofer.

Visi 30 partneri no Vācijas, Šveices, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas apmeklēja sanāksmi, prezentēja pārstāvēto organizāciju un iepazīstināja ar savu lomu projektā. Tikšanās laikā tika uzsvērtas gan lauksaimnieku, gan mašīnu ražošanas nozares gala lietotāju perspektīvas. Tika pārrunāts arī pilns darba plāns un gaidāmās aktivitātes, kā arī lēmumu pieņemšanas mehānismi un vadības struktūra.

LBLA LOMA PROJEKTĀ
Sniegt ieguldījumu izmēģinājumu lauku izveidē un to veiksmīgā darbībā, iesaistot biedrības biedru saimniecības, kas atbilst projekta uzstādītajiem kritērijiem. Pastāvīgi informēt projekta partnerus un citus interesentus par izmēģinājuma laukos iegūtajiem rezultātiem un iespēju citiem lauksaimniekiem un interesentiem apmeklēt izvēlētās saimniecības, lai tās darbotos kā atvērtas demo saimniecības.

EKSPERTA VIEDOKLIS
Intervija ar dabaszinātņu doktoru Stefan Rilling, projekta ATLAS galveno koordinatoru latviešu valodā lasāma ŠEIT 

Aicinām apmeklēt projekta mājaslapu, kas ir bagāta ar vērtīgu saturu – projekta aktualitātēm, zinātniskām publikācijām un daudz ko citu. https://www.atlas-h2020.eu

 

Comments are closed.