Izsludināta pieteikšanās 160 h mācībām “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”

apple-256261_640SI “Sertifikācijas un testēšanas centrs” izsludina pieteikšanos profesionālās pilnveides izglītības 160 stundu mācību kursam “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”. Mācību kursa īstenošanas laiks un vieta: 2017. gada 5. oktobris līdz 2018. gada 22. februāris, Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads.

Kursu norise
2017.gada 5.oktobris – 2018. gada 22. februāris, Dārza ielā 12, Priekuļos, Priekuļu novadā. (Klātienes nodarbības. Mācības norisināsies reizi nedēļā)

Mērķis:
Sniegt zināšanas un prasmes par bioloģiskās lauksaimniecības: saimniekošanas pamatprincipiem, saistošiem normatīviem aktiem un sertifikācijas procesu, augkopības un lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un realizācijas iespējām ar biologiskās lauksaimniecības metodēm.

Mācību programma saturs:

  •   Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība;
  • Augkopības produkcijas ražošana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi;
  •   Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi;
  •   Bioloģisku produktu pārstrāde;
  •   Mārketings zemnieku saimniecībā.

Mērķauditorija:
Bioloģiskie lauksaimnieki, lauksaimnieki, pārtikas mājražotāji, pārstrādes uzņēmumi, citi interesenti kuri vēlas papildināt zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību un/vai kam tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (startējot ES projektu konkursos, atbalsta maksājumu saņemšanai utt.)
Sekmīgi pabeidzot kursu klausītājs saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Kursu maksa: 363.00 EUR, t.sk. PVN 21% (kursu maksu var maksāt divās daļās)

Kursiem iespējams pieteikties:

  • personīgi Dārza ielā 12, Priekuļos, Priekuļu novadā (3.stāvā 308.kabinetā) vai
  • nosūtot aizpildītu pieteikumu elektroniski: [email protected].  Pieteikuma forma ŠEIT.

Kontaktinformācija saziņai telefoniski:

STC mācību centra administratore, tālr. Nr. 28810789, 64130009.

Comments are closed.