Kursi “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati”

Labibas_lauksValsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” aicina uz profesionālās pilnveides izglītības programmas kursiem “Bioloģiskās lauksaimniecības pamati” (160 stundas), kas norisināsies Priekuļos, Dārza ielā 12 divas reizes nedēļā – ceturtdienās un piektdienās.

 

Kursu mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes par bioloģiskās lauksaimniecības:
• saimniekošanas pamatprincipiem;
• saistošiem normatīviem aktiem un sertifikācijas procesu;
• augkopības un lopkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un realizācijas;
• iespējām ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Saturs:
• bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība;
• augkopības produkcijas ražošana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi;
• lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi;
• bioloģisku produktu pārstrāde;
• mārketings zemnieku saimniecībā.

Mērķauditorija ir bioloģiskie lauksaimnieki, lauksaimnieki, pārtikas mājražotāji, pārstrādes uzņēmumi, kā arī citi interesenti:
• kuri vēlas papildināt zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību;
• kam tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (startējot ES projektu konkursos, atbalsta maksājumu saņemšanai u.t.t.).

Mērķauditorija ir bioloģiskie lauksaimnieki, lauksaimnieki, pārtikas mājražotāji, pārstrādes uzņēmumi, kā arī citi interesenti:
• kuri vēlas papildināt zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību;
• kam tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (startējot ES projektu konkursos, atbalsta maksājumu saņemšanai u.t.t.).

Kursiem iespējams pieteikties:
• personīgi iedodoties Dārza ielā 12, Priekuļos, Priekuļu novadā (3.stāvā 308. kabinetā);
• nosūtot aizpildītu pieteikumu elektroniski uz e-pastu: [email protected]
Pieteikuma forma atrodama ŠEIT

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt STC mācību centra administratorei pa tālruni: 28810789 vai 64130009

 

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir BEZ MAKSAS, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. – 2020. gadam līdzekļiem.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Comments are closed.