Notiek pieteikšanās kursiem „Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”

saleniekiIespējams apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”. Kursi pirmo reizi notiks 160 stundu apjomā, un nodarbības sāksies šī gada 17.oktobrī.

Programma veidota ar mērķi izglītot uzņēmējus par kvalitatīvas augkopības un lopkopības produkcijas ražošanas iespējām ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Programmas apjoms šogad palielināts no 40 uz 160 stundām, un to var apgūt jebkurš interesents.

Mācības notiek grupā, kuras lielums ir 15-20 kursanti. Mācību ilgums ir trīs mēneši, un nodarbības notiek reizi nedēļā – sestdienās. Kursu saturs:

  • Bioloģiskās lauksaimniecības nozīme un atbilstības novērtējums;
  • Laukaugu audzēšana pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes;
  • Augļaugu audzēšana pēc lauksaimniecības bioloģiskās metodes;
  • Dārzeņu audzēšana pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes;
  • Ārstniecības un garšaugu audzēšana pēc bioloģiskās lauksaimniecības  metodes;
  • Bioloģiskā lopkopība;
  • Bioloģiskā biškopība;
  • Lopbarības nodrošinājums bioloģiskajā lauksaimniecībā;
  • Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija.

Lekcijas vadīs nozaru profesionāļi, kā arī pieredzējuši LLU mācībspēki un zinātnieki – agronome, bioloģisko saimniecību sertifikācijas inspektore Ā.Rudlapa, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs G,Norkārklis, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centra” pārstāve D.Tukiša, Dr. agr. Dz.Kreišmane, Mg. agr. E.Aplociņa, Dr. agr. I.Grāvīte, Mg. agr. M.Liepniece, Dr. sc. ing. D.Kļava un citi.

Nodarbību laikā oktobrī plānoti arī bioloģisko saimniecību apmeklējumi Kuldīgas un Skrundas novadā.

Programma ir licenzēta un akreditēta Izglītības un zinātnes ministrijā. Programmas apguves noslēgumā, sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, dalībnieki saņems apliecību par iegūtu profesionālās pilnveides izglītību.

Mācību maksa ir 260 eiro. Iepriekš vienojoties, iespējams samaksu dalīt daļās.

Saņemt plašāku informāciju un pieteikties kursiem iespējams sazinoties ar Mūžizglītības centra speciālisti Antru Bērziņu pa tālruņiem 63005715, 29171112 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

 

Informāciju sagatavoja:
Ilvija Melne

Comments are closed.