LAD aicina ziņot par apgrūtinātu zemes apstrādi lietavu dēļ

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimnieki, kuri ir uzņēmušies saistības saskaņā ar pasākuma “Agrovide” apakšpasākumu “Erozijas ierobežošana” un „Buferjoslu ierīkošana”, kā arī apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” aktivitātes „Vēlā pļaušana” nosacījumiem, var ziņot par gadījumiem, kad spēcīgo nokrišņu dēļ 2010.gada rudenī nav iespējams savlaicīgi veikt zemes platību apstrādi.
Lauksaimniekiem, kuri ilgstošo lietavu dēļ nevar izpildīt konkrēto apakšpasākumu pamatnosacījumus, attiecīgajā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) vistuvākajā laikā ir jāiesniedz rakstisks iesniegums ar situācijas izklāstu. Apakšpasākumā “Erozijas ierobežošana” šādu iesniegumu RLP varēs iesniegt vēl līdz šī gada 20.oktobrim.
2010.gadā paaugstinātā nokrišņu daudzuma rezultātā lauksaimnieki, kuri ir uzņēmušies saistības iepriekšminētajos Agrovides apakšpasākumos, noteiktajā laika periodā nevarēja veikt pieteikto platību apstrādi, kā to paredz apakšpasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumi.
Tādēļ apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” aktivitātes „Vēlā pļaušana” un apakšpasākuma „Buferjoslu ierīkošana” zālāju pļaušanas izvērtēšana 2010.gadā atšķirsies no parastās izvērtēšanas kārtības.
Ja LAD tiks saņemts atbilstošs iesniegums, par pārmitrajiem vai applūdušajiem zālājiem atbalstu 2010.gadā nepiešķirs un uzņemtās saistības nepārtrauks. Ja lauksaimnieki nebūs brīdinājuši par radušos situāciju, saistību platības tiks izvērtētas parastajā kārtībā.
Saņemot iesniegumu apakšpasākumā “Erozijas ierobežošana”, uzņemtās saistības nepārtrauks. Bez tam iesniegumā minētie apstākļi tiks ņemti vērā, izvērtējot “Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegumu 2010.gadā”.

Sīkāka informācija par iepriekšminētajiem apakšpasākumiem atrodama LAD mājas lapā – www.lad.gov.lv

– ES atbalsta sadaļā Tiešie maksājumi.

LAD Agrovides un ražošanas maksājumu daļa
Tālrunis: 67027880

LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027693, 67027684

Comments are closed.