LAD ir uzsācis maksājumus lauksaimniekiem par pārraudzībā esošām piena šķirņu slaucamajām govīm

Dairy-Cow-CalfLAD ir uzsācis maksājumus lauksaimniekiem par pārraudzībā esošām piena šķirņu slaucamajām govīm. Kopējais atbalsta apmērs 2018. gadā ir 7 milj. EUR.

Atbalsta  mērķis ir piensaimniecības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai, pāru atlasei).

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 9.1 un 9.3 punktā minētajam atbalstam par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē:

  1. par vienu pārraudzībā esošu piena šķirnes slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kg – 57,78 euro apmērā;
  2. par vienu pārraudzībā esošu piena šķirnes slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas izslaukums ir vismaz 7000 kg – 71,66 euro apmērā;
  3. par vienu pārraudzībā esošu Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamu govi, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnei – 71,66 euro apmērā.

 

 

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.