Lai saņemtu atbalstu par papuvēm, tās atbilstoši jākopj

KIRBIS_ (447)Lauksaimnieki atbalsta maksājumu saņemšanai var pieteikt atbilstoši koptas papuves. Papuve ir aramzeme, kurā nenotiek lauksaimnieciskā ražošana – to neizmanto kultūraugu audzēšanai, izņemot zaļmēslojuma audzēšanu, no tās nenovāc ražu, kā arī to neizmanto dzīvnieku ganīšanai. Papuvē nezāles tiek ierobežotas, un augi (arī tie, kas audzēti zaļmēslojumam) tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15. septembrim; tā tiek uzturēta vismaz sešus mēnešus pēc kārtas kārtējā gadā un vismaz līdz kārtējā gada 15. jūlijam.

Lai skaidrotu lauksaimniekiem, kā pareizi apsaimniekot papuves, nodrošinot atbilstību atbalsta piešķiršanas noteikumiem, ir sagatavotas vadlīnijas.

Vadlīnijas par papuvēm un atbalsta saņemšanas nosacījumiem

Vizuāli piemēri

Tīras papuves piemērs, kādai tai jābūt 15. septembrī:

papuve1

Neatbilstoši kopta papuve:

papuve2

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.