Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija pauž sašutumu par negodprātīgu uzņēmēju darbībām

LBLA valdes priekssedetajs Gustavs NorkarklisLatvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) norāda, ka jaunajā plānošanas periodā atceltās prasības – bioloģiskajiem lauksaimniekiem nav jāuzrāda ieņēmumi no hektāra un papuve drīkst aizņemt lielāku platību kā 30% no atbalstam pieteiktās aramzemes, ir iemesls, kā, izpildot minimālas prasības un neveicot produkcijas ražošanu, iespējams saņemt lauksaimniecības atbalstu.

Asociācija jau pavasarī izteica bažas, ka šīs izmaiņas var likt sarosīties negodīgiem uzņēmējiem, kas vēlēsies saņemt lauksaimniecības atbalstus, neveicot lauksaimniecisko ražošanu. Šobrīd ir radusies situācija, ka vairāk kā 50 uzņēmumi vēlas saņemt atbalsta maksājumus par dabīgajām pļavām, kuras definējuši un pieteikuši kā papuves, kaut gan par papuvi uzskatāma tikai aramzeme, bet dabīgā pļava pēc Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem nav aramzeme.
Tāpat absurdi ir noteikumi, ka atbalstu par papuvi var saņemt 5 gadus arī par visu saimniecībā pieteikto platību gan bioloģiskajā lauksaimniecībā, gan konvencionālajā.

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis:
“Esmu neizpratnē par uzņēmējiem, kas likumus interpretē no sava skatupunkta, jo noteikumos skaidri rakstīts, ka papuve ir aramzeme, nevis pļavas un ganības. Asociācijas rīkotajos semināros mūsu biedri tika informēti par to, kas ir jāsaprot ar vārdu “papuve” un kādas platības var pieteikt kā papuvi, līdz ar to neskaidrības mūsu biedru vidū nav vērojamas. Negodprātīgos uzņēmējus nekādā gadījumā nedrīkst dēvēt par bioloģiskajiem lauksaimniekiem, un radušos situāciju attiecināt uz bioloģisko lauksaimniecību un lauksaimniecības nozari kopumā, jo runa ir par konkrētiem gadījumiem.
Latvijā ir vairāk kā 3500 bioloģisko lauksaimnieku, kas ražo pienu, gaļu, graudaugus, dārzeņus, medu u.c. veida pārtikas produkciju. Ir tiešām nepatīkami, ka šādu uzņēmēju un normatīvo aktu nepilnību dēļ ir jācieš godprātīgiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kas iegulda smagu darbu, lai saražotu tīru, cilvēkam un dabai draudzīgu produkciju.”

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes loceklis Jānis Dzenis:
“Bioloģiskai lauksaimniecībai jābūt ražojošai, nevis vērstai uz Eiropas atbalstu saņemšanu, tāpēc ir nepieņemami, ka tiek atļauts pieteikt visas saimniecības platības kā papuvi, kas ir pretrunā ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanu un normatīvajiem aktiem. Mēs aicinām Zemkopības ministriju un atbildīgās institūcijas pilnveidot noteikumus, lai turpmāk šādi gadījumi netiktu pieļauti.”

 

Informāciju sagatavoja:
LBLA izpilddirektore Līga Logina
Tālrunis: 20262027
E-pasts: [email protected]

 

Comments are closed.