Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem

LCAA_projekts_19-00-A01612-000003_publ_plaksne-1Kooperatīvā sabiedrība «Latvijas Cūku audzētāju asociācija» sadarbībā ar 10 partneriem uzsāk realizāciju 3 gadu projektam “Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem”.

Projekta mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā ES gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projekta sadarbības partneri:

  • SIA “Cūku ciltsdarba centrs”;
  • SIA “Agrosels”;
  • Agroresursu un ekonomikas institūts;
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
  • Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”;
  • SIA “Ulbroka”;
  • SIA “Ecoland Latvia”;
  • Z/S Jurkas;
  • SIA “SKAI Baltija”;
  • SIA PF “Vecauce”.

Projekta īstenošanas periods: no 2019. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.

Kontaktinformācija: Valentīna Alksne, e-pasts: [email protected]

Projekta kopējās izmaksas: 449454,17 EUR

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

 

logo

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.