Latvijas Dabas fonds aicina lauksaimniekus pieteikties projektam par agromežsaimniecību

Crepuscular_rays_in_the_woods_of_Kasterlee,_BelgiumLatvijas Dabas fonds aicina pieteikties lauksaimniekus un zemes īpašniekus, kas ir ieinteresēti agromežsaimniecībā un vēlētos piedalīties Latvijas Dabas fonda vadītā un Eiropas Komisijas līdzfinansētā projektā agromežsaimniecības prakses ieviešanai Latvijā.

Agromežsaimniecība ir kopējs apzīmējums zemes lietojuma sistēmām, kurās daudzgadīgi koki vai krūmi tiek audzēti kopā ar kultūraugiem – labību, lopbarību – vai lopiem. Šajā sistēmā zemes apsaimniekošana notiek gan vienlaicīgi telpiski sakārtoti, gan secīgā maiņā. Agromežsaimniecība apvieno sevī tādus lauku izmantošanas veidus kā aleju lauksaimniecība, laukmaļu vai pretvēja stādījumi, parkveida pļavas vai ganības, meža dārzi un citus.

Agromežsaimniecības prakses izmanto citur Eiropā, tostarp Ziemeļvalstīs, lai padarītu daudzveidīgāku saražoto produkciju, palielinātu noturību pret klimata pārmaiņām un laikapstākļu ekstrēmiem, uzlabotu oglekļa piesaisti, augsnes auglību, barības vielu apriti un labvēlīgi ietekmētu citus dabas procesus. Agromežsaimniecība ir atzīta un atbalstīta arī Eiropas Savienības likumdošanā, spēkā esošajā kopējā lauksaimniecības politikā, kaut arī vēl pagaidām nav mērķtiecīgi integrēta Latvijas lauku atbalsta politikā.

Projekta ietvaros lauksaimniekiem, kas pieteiksies un tiks akceptēti projekta partnera statusā, būs iespēja saņemt atbalstu un speciālistu palīdzību dažādu agromežsaimniecības sistēmu ieviešanai savā lauksaimniecības praksē. Projekta mērķis, ieviešot agromežsaimniecības sistēmas, ir ne tikai uzlabot sistēmas noturību pret dažādiem vides faktoriem (erozijas mazināšana, plūdu, sausuma seku mazināšana, apputeksnēšanās, augsnes auglības uzlabošana), bet arī identificēt jaunas biznesa iespējas, veicot ekonomisko novērtējumu.  No partneriem tiks sagaidīta dalība projektā 5 gadu garumā un gatavība kļūt par demonstrējumu saimniecību, vismaz reizi gadā atverot savu agromežsaimniecības sistēmu apskatei citiem interesentiem.

Projektu sagatavo un Latvijā īstenos Latvijas Dabas fonds LIFE “Daba un biodaudzveidība” programmā. Vairāk informācijas par agromežsaimniecību un projektu varat atrast: https://ej.uz/paragromez

Pieteikties iespējams, aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/agromezsaimnieciba.

Pieteikšanās līdz 15. februārim.

Jautājumiem un kontaktiem:

VALTERS KINNA – [email protected], tel. +371 28346153
CELINE HUART  – [email protected] 

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Brizga-Kalniņa
Komunikācijas vadītāja
+371 29110527
[email protected]

Comments are closed.