Eiropas Komisija Latvijas lauksaimniekiem daļēji kompensēs lietavu un plūdu radītos zaudējumus

plūdi-060-e1504096471620-840x440Zemkopības ministrija augstu novērtē Eiropas Komisijas (EK) lēmumu izmaksāt 3,46 miljonu eiro atbalstu tiem Latvijas lauksaimniekiem, kuri ilgstošo lietavu un to izraisīto plūdu dēļ 2017. gada rudenī nevarēja iesēt ziemājus, vai arī iesētie ziemāji tika bojāti.

“Mēs augstu novērtējam to, ka Eiropas Komisija un Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs ir mūs saklausījis un izpratis grūto situāciju, kurā kopš rudens ir nonākuši Latvijas lauksaimnieki pēc rudens lietavu izraisītajiem plūdiem. Tajā pašā laikā vēlos norādīt, ka šī summa ne tuvu nesedz tos zaudējumus, ko daudziem Latvijas zemniekiem nodarīja rudens lietavas un plūdi,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Saskaņā ar EK regulas projektu plānoto kompensāciju saņems tās lauku saimniecības, kuras līdz šim nav saņēmušas nekādu kompensāciju par lietavu un plūdu radītajiem zaudējumiem un kuras plūdu dēļ rudenī nav varējušas iesēt ziemājus platībā, kas nav mazāka par 30% no saimniecības kopējās sējumu platības. Regulas projekts dalībvalstu starpā tiks apspriests 21. decembra Eiropas Komisijas Graudaugu komitejā.

Kopumā atbalstam plūdos cietušajiem lauksaimniekiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā EK šajā ierosinājumā paredzējusi 15 miljonus eiro. Šis atbalsts Baltijas valstu un Somijas lauksaimniekiem saskaņā ar EK sacīto tiks izmaksāts līdz 2018. gada 30. septembrim.

 

 

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.