Lauka diena “Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai”

puteniDemonstrējuma mērķis: praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar ilgtspējīgiem risinājumiem bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā, izmantojot lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčas.

Norises vieta: L.Mucenieces saimniecība “Puteņi” (sākums) un ZS “Strautmaņi” (turpinājums), Kaibala, Lielvārdes novads.

Norises laiks: 2020. gada 4. septembrī plkst. 11:00

Dienas kārtība:
11:00 “Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi – ilgtspējīgās un viedās tehnoloģijas” (Līga Lepse);
11:30 “Zaļmēslojuma ietekme uz augsnes agroķīmiskajām īpašībām” (Māris Narvils);
12: 00 Kafijas pauze un L.Mucenieces pieredze, lauka apskate un diskusijas;
13:30 ZS “Strautmaņi” lauka apskate, I.Pudules pieredze un diskusijas.
Pasākuma noslēgums ap 15:00

Pasākuma laikā var tikt fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

 

Projekts: 18-00-A00102-000025 – “Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai”

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.